Translations / citováno studenty KN57

Studentský koutek / Berg, Insoo Kim


In: For Students Only
Hostitelský dokument

Začala jsem si všímat, že o svých neúspěších hodně mluvím na kontrolních a konzultačních sezeních, obvykle ve formě mých vlastních “zpětně řešených” problémů, to znamená, že se zdálo, jako bych stále dělala chyby. Ačkoli jsem nebyla zvyklá dělat tolik chyb, pilně jsem studovala, vedena touhou být dobrým terapeutem. Zpozorovala jsem mnoho věcí, které mě nutily pochybovat o sobě a přístupu, který jsem se učila.

Hesla: důvěra ; historie ; návody ; SF

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)