Translations / citováno studenty KN82

Spolu – konstruující spolupráce s cílovými osobami / Berg, Insoo Kim -- De Jong, Peter -- Mrvová, Kamila (překlad)

In: Social Work. - - 2001
In: Co-Constructing Cooperation with Mandated Clients
Hostitelský dokument

Dominantní modely praxe pro sociální práci byly původně vytvořeny a zamýšleny pro práci s klienty, kteří přicházejí dobrovolně. Odborná literatura naznačuje, že použití těchto modelů v práci s klienty nedobrovolnými je často více oddalující, než aby přibližovalo. Tento článek popisuje použití rozhovoru orientovaného na řešení jako způsobu, jak zapojit klienty, kteří nepřicházejí dobrovolně, ale terapii mají nařízenou soudně apod. (dále jen cílové osoby). Konverzace s cílovou osobou je zde prezentována a analyzována tak, aby demonstrovala, jak může terapeut začít spolu-konstruující spolupráci s cílovou osobou přes přijetí pozice „nevědoucího“, přes zaměření se na to a rozvíjení toho, co si žádá klient, zaměření na jeho silné stránky a úspěchy a kladení otázek na vztahy, aby vytvořil možnosti pro změny, specifické nařízenému kontextu. Etické vyústění tohoto nenásilného nekonfrontačního přístupu je předkládáno spolu s důsledky na názor, jak se klient změní.

Hesla: cílové osoby ; kazuistika ; přepis rozhovoru ; připojení ; SF ; terapie nařízená ; zapojení

Viz též: Oxford Journals

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)