Translations / zlatý fond

Mít předsudky k předsudkům / Cecchin, Gianfranco -- Soderlund, John -- Brychtová, Pavla (překlad)


In: Prejudiced about prejudice
Hostitelský dokument

„Něco dělat a reflektovat to“ byl pro mě vždycky zvyk. V současné době máme takové množství případů jako cest na počátku 70. let, během vznikající rodinné terapie Milánské školy. Cecchinovými „spolurevolucionáři“ byli v té době Boscolo, Prata a Selvini Palazzoli, kteří se vydali stejným psychoanalytickým směrem jako jejich učitelé. Ale psychoanalytické myšlení nesituovalo věci dost jasně v jejich souvislostech, poznamenává. Jeho úkolem a úkolem jeho kolegů tak bylo nastavit hlavní směr jejich nového přístupu. A tak přichází intervence zaměřené na narušení strukturálních her rodin a jejich odporu změnit chování. Ale rostoucí tradice reflexe výsledků tohoto terapeutického směru umožnila vzestup dalším myšlenkám a oblastem pro zkoumání, které se týkaly mnohem více terapeutů než jejich klientů.

Hesla: interview ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; znevažování

Viz též: New Therapist Magazine

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


preklad:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)