Reports / překlady KN54

Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi / Cecchin, Gianfranco -- Lane, Gerry -- Ray, Wendel A. -- Úlehla, Ivan (překlad)

Originální název: The Cybernetics of Prejudices in the Practice of Psychotherapy

In: Systemic Thinking and Practice Series. London, Karnac Books 1994. -

Text, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví sepsání vlastních předpokladů autorů, předsudků jimž sami věří viz kapitola Klinické předsudky.

Různé: Poznámka překladatele

Hesla: klasika ; nesamozřejmost ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; samozřejmost ; teorie ; znevažování

Viz též: ebrary

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)