Translations / studentské překlady

Emoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu / Efran, Jay Steven -- Blumberg, Marc J.

In: The heart of the Matter. Perspectives on emotios in marital terapy. New York, Brunner/Mazel 1994.. - s. 172-204.

Pohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.

Hesla: emoce ; jazyk ; kontext ; rodinná terapie ; strukturní determinismus ; svobodná vůle

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
Average review score: 1.0 based on 1 reviews