000002515 001__ 2515
000002515 005__ 20221011133113.0
000002515 041__ $$ačesky
000002515 245__ $$aFenomén jazyka v psychoterapii
000002515 260__ $$aISZ Praha$$c1996
000002515 520__ $$aAčkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou)  a metafyzikou. Je významné, že psychologie a psychoterapie si do dnešní doby ponechaly ambivalentní vztah ke své identitě, dodnes  jsou zatíženy analogiemi z oblasti fyziky, biologie a nověji z oblasti kybernetiky, teorie systémů a informatiky.Tyto analogie ovšem předmět psychologie nevyjasňují, nýbrž  jej činí ještě nejasnějším.
000002515 65017 $$asam
000002515 700__ $$0AUTHOR|(SYS)strnadvratislav$$aStrnad, Vratislav
000002515 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002515 8564_ $$s105402$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2515/files/Jazyk.pdf
000002515 980__ $$aREPORT

000002514 001__ 2514
000002514 005__ 20221011133218.0
000002514 041__ $$aanglicky
000002514 245__ $$aLeeds Systemic Family Therapy Manual
000002514 260__ $$aLeeds, UK$$bLeeds Family Therapy & Research Centre, School of Psychology, University of Leeds$$c2000
000002514 520__ $$aThe manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some flexibility to express their own creativity.
000002514 653__ $$anávody
000002514 653__ $$aefektivita
000002514 653__ $$avýzkum
000002514 700__ $$0AUTHOR|(SYS)strattonpeter$$aStratton, Peter
000002514 700__ $$0AUTHOR|(SYS)cottrelldavid$$aCottrell, David
000002514 700__ $$0AUTHOR|(SYS)shapirodavid$$aShapiro, David
000002514 8564_ $$s268070$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2514/files/Stratton, Peter et al - Final LFTRC Manual.pdf
000002514 980__ $$aARTICLE

000002513 001__ 2513
000002513 005__ 20221011124453.0
000002513 041__ $$aanglicky
000002513 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berkeleygeorge$$aBerkeley, George
000002513 245__ $$aA Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge
000002513 520__ $$aPhilosophy being nothing else but the study of wisdom and truth, it may with reason be expected that those who have spent most time and pains in it should enjoy a greater calm and serenity of mind, a greater clearness and evidence of knowledge, and be less disturbed with doubts and difficulties than other men. Yet so it is, we see the illiterate bulk of mankind that walk the high-road of plain common sense, and are governed by the dictates of nature, for the most part easy and undisturbed.
000002513 773__ $$y1710
000002513 8564_ $$s271091$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2513/files/Berkeley George.pdf
000002513 980__ $$aARTICLE

000002512 001__ 2512
000002512 005__ 20221011123542.0
000002512 041__ $$aanglicky
000002512 100__ $$0AUTHOR|(SYS)glasersfeldernstvon$$aGlasersfeld, Ernst von
000002512 245__ $$aThe Constructivist Approach to Teaching
000002512 520__ $$aThe development of a constructivist theory of knowing has been the focus of my interest for several decades. It was a philosophical interest that arose originally out of work concerning first the structure and semantics of several languages and later cognitive psychology. Therefore, the title of this chapter may need an explanation. Rosalind Driver, Reinders Duit, Heinrich Bauersfeld, and Paul Cobb can speak about teaching from their own immediate experiences, whereas I have never taught any of the subjects in which readers are experts. When I focus on the theory of constructivism, one may wonder why a proponent of such a peculiar theory of knowing should have anything to say about education in mathematics or science. It is a question I have often asked myself. If all goes well, some justification will be seen at the end of my essay.
000002512 773__ $$c3-15$$pP. Steffe and J. Gale Eds. Constructivism in Education$$y1995
000002512 8564_ $$s76721$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2512/files/A Constructivist Approach to Teaching.pdf
000002512 980__ $$aARTICLE

000002511 001__ 2511
000002511 005__ 20220830085830.0
000002511 041__ $$ačesky
000002511 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hrdlickovapetra$$aHrdličková, Petra
000002511 245__ $$aSebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii
000002511 260__ $$bUniverzita Palackého, katedra psychologie$$c2019
000002511 300__ $$a110 s.
000002511 520__ $$aPředmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti terapeuta: „Sebezkušenost - Nezbytný základ nebo přežitá modla?“
000002511 653__ $$adiplomová práce
000002511 653__ $$asebezkušenost
000002511 8564_ $$s908449$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2511/files/DP_finalni.pdf
000002511 980__ $$aBOOK

000002510 001__ 2510
000002510 005__ 20220830084513.0
000002510 041__ $$aanglicky
000002510 100__ $$0AUTHOR|(SYS)keeneyhillary$$aKeeney, Hillary
000002510 245__ $$aWhat is Systemic about Systemic Therapy?$$bTherapy Model Muddle Embodied Systemic Practice
000002510 520__ $$aA critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other view—maintains the hegemony not of only a singular form of interpretation, but of interpretation itself. We suggest the practical shift intended by systemic and cybernetic contributions to the field involved its implicit encouragement of an always ready-to-change therapy, creatively guided by interactivity rather than allegiance to any habituated form.
000002510 65017 $$astudijní materiály/autorské práce
000002510 700__ $$0AUTHOR|(SYS)keeneybradford$$aKeeney, Bradford
000002510 8564_ $$s211771$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2510/files/Keeney and Keeney.pdf
000002510 980__ $$aARTICLE

000002509 001__ 2509
000002509 005__ 20220830082922.0
000002509 041__ $$aanglicky
000002509 100__ $$0AUTHOR|(SYS)foersterheinzvon$$aFoerster, Heinz von
000002509 245__ $$aCybernetics of Cybernetics
000002509 520__ $$aLadies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two instances, you may rightly expect me to open my remarks today again with a theorem. Indeed I shall do so but it will not bear my name. It can be traced back to Humberto Maturana, the Chilean neurophysiologist, who a few years ago, fascinated us with his presentation on “autopoiesis”, the organization of living things.
000002509 653__ $$aradikální konstruktivismus
000002509 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kybernetika$$akybernetika
000002509 653__ $$ateorie
000002509 653__ $$0SUBJECT|(SYS)etika$$aetika
000002509 65017 $$astudijní materiály/autorské práce
000002509 773__ $$xKrippendorff K. (ed.) Communication and Control in Society. Gordon and Breach, New York: 5–8.
000002509 773__ $$y1979
000002509 8564_ $$s213710$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2509/files/Foerster.pdf
000002509 980__ $$aARTICLE

000002500 001__ 2500
000002500 005__ 20220203101058.0
000002500 041__ $$ačesky
000002500 100__ $$0AUTHOR|(SYS)peregrinjaroslav$$aPeregrin, Jaroslav
000002500 245__ $$aWittgenstein a pravidla našich jazykových her
000002500 300__ $$a12 s.
000002500 520__ $$aKdyž se řekne Ludwig Wittgenstein, vybaví se člověku, který to jméno už někdy slyšel, nejspíše termín jazyková hra. Tento termín si Wittgenstein vybral, aby se v rámci své pozdní filosofie distancoval od určitého druhu názorů na jazyk (druhu, kterého byly i jeho vlastní ranější filosofické názory). Chtěl jeho pomocí zdůraznit různorodost lidských aktivit, které se opírají o jazyk.
000002500 8564_ $$s115922$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2500/files/536.pdf
000002500 909C4 $$dhttp://jarda.peregrin.cz
000002500 980__ $$aREPORT

000002499 001__ 2499
000002499 005__ 20220203100152.0
000002499 041__ $$ačesky
000002499 100__ $$0AUTHOR|(SYS)kunertovaolga$$aKunertová, Olga
000002499 245__ $$aNávštěva na jiné planetě
000002499 260__ $$c2020
000002499 300__ $$a2 s.
000002499 520__ $$aČas od času mi přijde užitečné zavítat tzv. jinam, abych získala nové podněty a pohled zvenku i na svoje vlastní přemýšlení. Je překvapivé, jak různé kultury a zvyky panují na různých planetách, osídlených zdánlivě stejným živočišným druhem, supervizory. Vystoupit z komfortní zóny zavedených mravů abych tak řekla, bývá vítaným dobrodružstvím. Ale ne vždycky se to povede.
000002499 8564_ $$s33661$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2499/files/Olga.pdf
000002499 980__ $$aREPORT

000002498 001__ 2498
000002498 005__ 20220202115625.0
000002498 041__ $$aanglicky
000002498 100__ $$0AUTHOR|(SYS)gergenkennethj$$aGergen, Kenneth J.
000002498 245__ $$aTherapy as Social Construction
000002498 260__ $$aLondon$$bSAGE Publications Inc
000002498 520__ $$aThis series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.
000002498 653__ $$asborník
000002498 8564_ $$s5226091$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2498/files/THERAPY_AS_SOCIAL_CONSTRUCTION_EDITED_BY.pdf
000002498 980__ $$aBOOK