Výcvik: UT22

Výcvik Umění terapie zahájený 30. listopadu 2022


Fenomén jazyka v psychoterapii

Ačkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou) a metafyzikou. Je významné, že psychologie ...

by Strnad, Vratislav ; Úlehla, Ivan | 11 říj 2022, 13:24


Leeds Systemic Family Therapy Manual

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some ...

by Stratton, Peter ; Cottrell, David ; Shapiro, David | 11 říj 2022, 12:53 | návody   efektivita   výzkum  


A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge

Philosophy being nothing else but the study of wisdom and truth, it may with reason be expected that those who have spent most time and pains in it should enjoy a greater calm and serenity of mind, a greater clearness and evidence of knowledge, and be less disturbed with doubts ...

by Berkeley, George | 11 říj 2022, 12:38


The Constructivist Approach to Teaching

The development of a constructivist theory of knowing has been the focus of my interest for several decades. It was a philosophical interest that arose originally out of work concerning first the structure and semantics of several languages and later cognitive psychology. Therefore, the title of this chapter may need ...

by Glasersfeld, Ernst von | 11 říj 2022, 12:27


Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Předmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti ...

by Hrdličková, Petra | 30 srp 2022, 8:50 | diplomová práce   sebezkušenost  


What is Systemic about Systemic Therapy?: Therapy Model Muddle Embodied Systemic Practice

A critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other ...

by Keeney, Hillary ; Keeney, Bradford | 30 srp 2022, 8:35


Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 srp 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Ecce homo

V následující kazuistice popisuji případ Michala, cca čtyřicetiletého muže, kterého přivedl do terapie pocit, že dobře nezvládá výchovu svého téměř čtyřletého syna. V některých situacích ho ovládl takový pocit vzteku, že následoval „výbuch“ spojený s velkým křikem, který jednou vygradoval až do toho, že se chlapec pomočil.

by Prajzler, Tomáš | 26 dub 2022, 11:31


Závěrečná kazuistika

Petra pracovala v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP) kde jsme před více než 4 lety prezentovaly služby naší poradny na setkání ředitelů PPP. Mezitím se z Petry stala maminka a dostala se do nové životní role. Obrátila se tedy na Akademii rodičovství, aby se s okolnostmi své role vypořádala.

by Vlčková, Kateřina | 25 dub 2022, 13:14