000002407 001__ 2407
000002407 005__ 20200213123512.0
000002407 035__ $$aAUTHOR|(SYS)adamovejarmila
000002407 046__ $$f17.3.1975
000002407 100__ $$aAdamove, Jarmila
000002407 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut19$$aUT19
000002407 980__ $$aAUTHORITY
000002407 980__ $$aAUTHOR

000002344 001__ 2344
000002344 005__ 20190518190011.0
000002344 041__ $$ačesky
000002344 100__ $$0AUTHOR|(SYS)adamektomas$$aAdámek, Tomáš
000002344 245__ $$aSystemický pohled na trauma$$bv kontextu krizové intervence
000002344 260__ $$c2018
000002344 300__ $$a26 s.
000002344 520__ $$aTrauma; Dekonstrukce pojmu trauma; Systemické nástroje pro práci s traumatem.
000002344 653__ $$aprezentace
000002344 653__ $$atrauma
000002344 65017 $$akazuistiky
000002344 8564_ $$s1400123$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2344/files/systemicky-trauma.pdf
000002344 980__ $$aREPORT

000002152 001__ 2152
000002152 005__ 20160206113934.0
000002152 041__ $$ačesky
000002152 100__ $$0AUTHOR|(SYS)adamektomas$$aAdámek, Tomáš
000002152 245__ $$aPříklad systemické práce s traumatem
000002152 260__ $$c2016
000002152 300__ $$a23 s.
000002152 520__ $$aV budoucnu bych se chtěl hlouběji specializovat na terapeutickou práci s traumatem. Domnívám se, že by hasičský psycholog měl být na tuto oblast specializovaný, protože ho v této oblasti může kdykoli oslovit traumatizovaný hasič nebo jeho rodinný příslušník. Proto si navzdory svému časově náročnému povolání u hasičů držím mini-úvazek v krizovém centru. A také, když mám příležitost nad rámec svých standardních povinností pracovat s traumatizovanými lidmi mimo hasičskou obec, tak se ji snažím využít.
000002152 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002152 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002152 653__ $$atrauma
000002152 65017 $$akazuistiky
000002152 8564_ $$s865773$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2152/files/adamek-tomas.pdf
000002152 980__ $$aTHESIS

000002137 001__ 2137
000002137 005__ 20151203195607.0
000002137 020__ $$a3-15-018149-6
000002137 041__ $$ačesky
000002137 100__ $$0AUTHOR|(SYS)jarhausoliver$$aJarhaus, Oliver
000002137 245__ $$aK teorii systémů Niklase  Luhmanna$$bDoslov ke knize „Niklas Luhmann – Aufsätze und Reden“
000002137 260__ $$aStuttgart$$bReclam$$c2001
000002137 520__ $$aTeorie systémů, jak ji navrhnul a odůvodnil Niklas Luhmann, byla připodobňována k různým metaforám. Například ji lze chápat jako dětskou stavebnici. V této hře existují různé stavební kameny, jejichž formu a funkci vytvořil Luhmann. Tím vybudoval základní konstrukci, která nám ukazuje, co všechno lze z těchto kamenů postavit. A také nám dovoluje jít v této hře i o kousek dále. Eseje z této knihy obsahují hlavní stavební kameny luhmannovské teorie systémů. Jejich uspořádání by mělo přibližně odrážet systematický vznik těchto kamenů. V tomto doslovu je budeme nejen rekonstruovat ve své formě a funkci, a to podél linie, kterou tvoří posloupnost jednotlivých esejů, ale budeme i navíc zkoušet dalekosáhlé hrací možnosti s těmito kameny na základě velkých monografií.
000002137 600__ $$0AUTHOR|(SYS)luhmannniklas$$aLuhmann, Niklas
000002137 65017 $$astudentské překlady
000002137 700__ $$0AUTHOR|(SYS)adamektomas$$aAdámek, Tomáš$$epřeklad a poznámky
000002137 765__ $$tAufsätze und Reden
000002137 773__ $$c299-334
000002137 8564_ $$s551312$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2137/files/prezentace.pptx
000002137 8564_ $$s770027$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2137/files/text.pdf
000002137 980__ $$aTRANSLATION

000002006 001__ 2006
000002006 005__ 20150524145639.0
000002006 035__ $$aAUTHOR|(SYS)adamovskypetr
000002006 100__ $$aAdamovský, Petr
000002006 980__ $$aAUTHORITY
000002006 980__ $$aAUTHOR

000001007 001__ 1007
000001007 005__ 20150207154139.0
000001007 035__ $$aAUTHOR|(SYS)adamovskaeva
000001007 100__ $$aAdamovská, Eva
000001007 980__ $$aAUTHOR
000001007 980__ $$aAUTHORITY

000001006 001__ 1006
000001006 005__ 20150218105023.0
000001006 041__ $$ačesky
000001006 100__ $$0AUTHOR|(SYS)haleyjay$$aHaley, jay
000001006 245__ $$aJak být manželským terapeutem, i když neumíte prakticky nic
000001006 520__ $$aTerapeuti, trénovaní pro manželskou a rodinnou terapii, se často neučí technikám, které by navodily změnu. Neučí se ani způsobům, jak skrýt před kolegy a svými klienty skutečnost, že nevědí, jak řešit problémy partnerů v tísni. Článek podává přehled všeobecných i specifických technik, jak skrýt neznalost, i způsobů, jak správně omluvit své selhání. Článek je určen pro terapeuty, kteří zjišťují, že nevědí, co dělat s některým určitým párem, i pro terapeuty, kteří nevědí, co dělat s kterýmkoli párem.
000001006 653__ $$aparodie
000001006 653__ $$amanželské poradenství
000001006 653__ $$anávody
000001006 65017 $$apřeklady
000001006 653__ $$0SUBJECT|(SYS)parovaterapie$$apárová terapie
000001006 65017 $$azlatý fond
000001006 65017 $$acitováno studenty
000001006 700__ $$0AUTHOR|(SYS)adamovskaeva$$aAdamovská, Eva$$epřeklad
000001006 765__ $$tHow to be a marriage therapist without knowing practically anything
000001006 773__ $$c385-392$$n6$$pJournal of Marital and Family Therapy$$v6$$y1980
000001006 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1006/files/Haley, Jay - Jak byt manzelskym terapeutem.pdf
000001006 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1006/files/Haley, Jay - Jak byt manzelskym terapeutem.gif?subformat=icon$$xicon
000001006 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1006/files/Haley, Jay - Jak byt manzelskym terapeutem.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001006 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1006/files/Haley, Jay - Jak byt manzelskym terapeutem.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001006 909C4 $$dhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1752-0606.1980.tb01330.x/abstract$$pWiley Online Library
000001006 980__ $$aREPORT

000000520 001__ 520
000000520 005__ 20170717123108.0
000000520 035__ $$aAUTHOR|(SYS)adamektomas
000000520 046__ $$f4.12.1980
000000520 100__ $$aAdámek,Tomáš
000000520 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000000520 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000000520 520__ $$aUT10 přerušil, absolvoval v UT12
000000520 65017 $$aabsolvent
000000520 925__ $$a29.1.2016
000000520 980__ $$aAUTHOR
000000520 980__ $$aAUTHORITY

000000515 001__ 515
000000515 005__ 20200803111429.0
000000515 037__ $$aKN22
000000515 041__ $$ačesky
000000515 100__ $$0AUTHOR|(SYS)dellpaulf$$aDell, Paul F.
000000515 245__ $$aJak rozumět Batesonovi a Maturanovi
000000515 520__ $$aPokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je dobře slučitelná s prací Batesonovou. Kromě toho článek obsahuje konfrontaci hlavních kontrastních momentů ... Konečně se v článku tvrdí, že důraz na epistemologii odvedl pozornost zastánců i odpůrců od důležitého poselství Batesona a Maturany: sociálním systémům a veškerému lidskému snažení je nutno rozumět ve světle naší existence jakožto biologických entit, které jsou spojeny prostředím. Biologická ontologie implicitní v Batesonových spisech a explicitně načrtnutá v Maturanových může /konečně/ poskytnout spolehlivý základ sociálním a behaviorálním vědám..
000000515 600__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000000515 600__ $$0AUTHOR|(SYS)maturanahumberto$$aMaturana, Humberto
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)epistemologie$$aepistemologie
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strukturnideterminismus$$astrukturní determinismus
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)biologie$$abiologie
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ontologie$$aontologie
000000515 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kritickauvaha$$akritická úvaha
000000515 653__ $$0$$aSUBJECT|(SYS)integrativnipokus$$aintegrativní pokus
000000515 65017 $$asam
000000515 65017 $$azlatý fond
000000515 65017 $$acitováno studenty
000000515 678__ $$aFrom Systemic to Clinical Epistemology
000000515 700__ $$0AUTHOR|(SYS)adamovskypetr$$aAdamovský, Petr$$epřeklad
000000515 765__ $$tUnderstanding Bateson and Maturana: Toward a Biological Foundation for the Social Sciences
000000515 773__ $$c45-67$$pKontext$$v23$$y1993
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.pdf
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.gif?subformat=icon$$xicon
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000515 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/515/files/Dell Paul Jak rozumet Batesonovi a Maturanovi.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000515 909C4 $$dhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1752-0606.1985.tb00587.x/abstract$$pWiley Online Library
000000515 980__ $$aTRANSLATION