000002101 001__ 2101
000002101 005__ 20150714090016.0
000002101 041__ $$aanglicky
000002101 100__ $$0AUTHOR|(SYS)gibneypaul$$aGibney, Paul
000002101 245__ $$aThe Double Bind Theory$$bStill Crazy-Making After All These Years
000002101 520__ $$aWith fifty years having passed since Gregory Bateson and his colleagues published their famous  paper,  ‘Towards a Theory of Schizophrenia’ , it is an opportune time to review the theory and its clinical  relevance today. Bateson’s team began with an interest in how the identity and functioning of self  regulating systems was maintained through mechanisms of information, control and feedback.  This work foreshadowed and gave momentum to the development of family therapy, with several  members of the original research group later forming the initial schools of family therapy.
000002101 653__ $$0$$aSUBJECT|(SYS)dvojnavazba$$advojná vazba
000002101 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000002101 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kritickauvaha$$akritická úvaha
000002101 65017 $$azlatý fond
000002101 8564_ $$s324195$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2101/files/TheDoubleBindTheory.pdf
000002101 909C4 $$dhttp://com1300.dedalon.net/S_10_files/TheDoubleBindTheory.pdf$$pThe Double Bind Theory
000002101 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/993$$pPŘEKLAD
000002101 980__ $$aARTICLE

000002075 001__ 2075
000002075 005__ 20151005194656.0
000002075 041__ $$aanglicky
000002075 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000002075 245__ $$aToward a theory of schizophrenia
000002075 520__ $$aSchizophrenia its nature, etiology, and the kind of therapy to use for it remains one of the most puzzling of the mental illnesses. The theory of schizophrenia presented here is based on communications analysis, and specifically on the Theory of Logical Types. From this theory and from observations of schizophrenic patients is derived a description, and the necessary conditions for, a situation called the "double bind" a situation in which no matter what a person does, he "can't win." It is hypothesized that a person caught in the double bind may develop schizophrenic symptoms. How and why the double bind may arise in a family situation is discussed, together with illustrations from clinical and experimental data.
000002075 653__ $$0$$aSUBJECT|(SYS)dvojnavazba$$advojná vazba
000002075 653__ $$aschizofrenie
000002075 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000002075 653__ $$0$$aSUBJECT|(SYS)komunikace$$akomunikace
000002075 653__ $$avýzkum
000002075 65017 $$azlatý fond
000002075 700__ $$0AUTHOR|(SYS)jacksondond$$aJackson, Don. D.
000002075 700__ $$0AUTHOR|(SYS)haleyjay$$aHaley, Jay
000002075 700__ $$0AUTHOR|(SYS)weaklandjohn$$aWeakland, John
000002075 765__ $$tToward a theory of schizophrenia
000002075 773__ $$c251-254$$n4$$pBehavioral Science$$v1$$y1956
000002075 8564_ $$s164541$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2075/files/TOWARD-A-THEORY-OF-SCHIZOPHRENIA-2.pdf
000002075 909C4 $$dhttp://www.psychodyssey.net/wp-content/uploads/2012/05/TOWARD-A-THEORY-OF-SCHIZOPHRENIA-2.pdf$$pToward a theory of schizophrenia
000002075 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/926$$pPŘEKLAD
000002075 980__ $$aARTICLE

000002074 001__ 2074
000002074 005__ 20151005195017.0
000002074 041__ $$aanglicky
000002074 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000002074 245__ $$aThey Threw God out of The Garden$$bLetters from Gregory Bateson to Philip Wylie and Warren McCulloch
000002074 520__ $$aThis is a small sampling of the voluminous correspondence of Gregory Bateson. This correspondence, along with all the rest of Bateson’s professional papers, films, and tape recordings, is in the process of being organized and catalogued, following which a volume of the correspondence will be edited for publication.
000002074 600__ $$0AUTHOR|(SYS)mccullochwarren$$aMcCulloch, Warren
000002074 600__ $$0AUTHOR|(SYS)wyliefilip$$aWylie, Filip
000002074 653__ $$aevoluce
000002074 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000002074 653__ $$ateorie
000002074 653__ $$amagie
000002074 8564_ $$s56320$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2074/files/Original.doc
000002074 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/928$$pPŘEKLAD
000002074 980__ $$aARTICLE

000002012 001__ 2012
000002012 005__ 20150906101600.0
000002012 041__ $$ačesky
000002012 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000002012 245__ $$aNaven$$bA Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View
000002012 260__ $$aCambridge$$bAt The University Press$$c1936
000002012 520__ $$aThe present work is a description of certain ceremonial behaviour of the latmul people of New Guinea in which men women and women dress as men, and an attempt crude and imperfect, since the technique is new to relate this behaviour, not only to the structure and pragmatic dress as functioning of latmul culture, but also to its ethos.
000002012 653__ $$0SUBJECT|(SYS)antropologie$$aantropologie
000002012 653__ $$aetnografie
000002012 653__ $$agender
000002012 8564_ $$s22611077$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2012/files/original.pdf
000002012 980__ $$aBOOK

000001996 001__ 1996
000001996 005__ 20240526212620.0
000001996 041__ $$ačesky
000001996 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000001996 245__ $$aForma, substance a diference
000001996 520__ $$aVraťme se k původnímu vyjádření, pro něž Korzybski proslul – tvrzení, že mapa není území. Toto tvrzení je vyústěním velmi širokého proudu myšlení, které se vrací zpět do Řecka a vine se historií evropského myšlení posledních dvou tisíc let. V této historii trvá jakési násilné odtržení a často hluboký rozpor. Přinesl násilí nepřátel a prolévání krve. Počítám, že to všechno začalo s pythagorejci, jejichž spor s předchůdci dostal podobu: "Ptáte se, z čeho je to uděláno – země, oheň, voda atd?" Nebo se ptáte: "Jak je to uspořádáno?" Pythagoras směřoval spíše k hledání uspořádání než k hledání substance (podstaty). Tento spor trvá po celé věky a jeho pythagorejská polovina byla až donedávna polovinou ve všeobecnosti skrývanou. Gnostici byli následníky  pythagorejců, alchymisté gnostiků atd. Spor dospěl k jakémusi vrcholu koncem 19. století, kdy byla postavena a posléze opuštěna pythagorejská vývojová teorie – teorie, která zahrnovala Mysl.
000001996 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000001996 653__ $$0SUBJECT|(SYS)$$aKONS
000001996 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan$$epřeklad
000001996 765__ $$tForm, Substance and Difference
000001996 773__ $$c455-471$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1027$$xBateson, Gregory: Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. London, Jason Aronson Inc.
000001996 8564_ $$s198151$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1996/files/form.pdf
000001996 980__ $$aTRANSLATION

000001978 001__ 1978
000001978 005__ 20170603074515.0
000001978 041__ $$ačesky
000001978 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000001978 245__ $$aKybernetika "Já"$$bteorie alkoholismu
000001978 520__ $$a

Obecně se má za to, že „příčiny“ či „důvody“ alkoholismu lze nalézt v alkoholikově střízlivém životě. Ve svých střízlivých projevech bývají alkoholici obvykle titulováni výrazy jako „nedospělý“, „fixovaný na matku“, „orální“, „homosexuální“, „pasivně agresivní“, „bojící se úspěchu“, „přecitlivělý“, „hrdý“, „přátelský“ či prostě „slabý“. Avšak zřídkakdy se zkoumají logické implikace tohoto přesvědčení: Jestliže alkoholika jeho střízlivý život dohání k pití, pak nelze očekávat, že by jakýkoli postup, který tento způsob života posílí, omezil či vyřešil jeho alkoholismus...

 

000001978 653__ $$0SUBJECT|(SYS)alkohol$$aalkohol 000001978 653__ $$aanonymní alkoholici 000001978 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika 000001978 65017 $$astudentské překlady 000001978 700__ $$0AUTHOR|(SYS)kuceramarek$$aKučera, Marek$$epřeklad 000001978 765__ $$tThe Cybernetics of "Self": A Theory of Alkoholism 000001978 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1027$$xBateson, Gregory: Steps to an Ecology of Mind$$z0876689500 000001978 8564_ $$s331920$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1978/files/A theory of alkoholism.pdf 000001978 980__ $$aTRANSLATION

000001940 001__ 1940
000001940 005__ 20150316181011.0
000001940 035__ $$aAUTHOR|(SYS)weaklandjohn
000001940 046__ $$f8.1.1919$$g18.7.1995
000001940 100__ $$aWeakland, John
000001940 678__ $$a

John H. Weakland bol jedným zo zakladateľov krátkej a rodinnej psychoterapie. V čase jeho smrti bol výskumným pracovníkom v Mental Research Institute (MRI) v Palo Alto, Kalifornia, riaditeľom slávneho Brief Therapy Center v MRI a klinickým emeritným profesorom na katedre psychiatrie a behaviorálnych vied na Stanford University School of Medicine. Napísal alebo pomáhal napísať viac ako 60 vedeckých prác a šesť kníh, a taktiež udržiaval súkromnú prax. S manželkou Annou Wu Weakland mal dvoch synov a jednu dcéru.

Stručný životopis

John bol rodák z Charlestonu. Bol skvelým študentom, ktorý vstúpil do Cornell University vo veku 16 rokov a získal titul v odbore chemického inžinierstva. Pracoval ako inžinier chémie v spoločnosti DuPont, keď navštívil kurzy antropológie vedené Gregory Batesonom. Ten ho priviedol k antropológii na Kolumbijskej univerzite. Kým bol v Kolumbii, pracoval na antropologickom projekte s Margaret Meadovou a Ruth Benedictovou. John nikdy nezískal doktorát z Kolumbie, pretože odmietal kritiku svojho vedúceho práce a odmietol ju prepísať.

Na pozvanie Batesona pre účasť vo výskume sa John s manželkou presťahoval do Kalifornie. John bol prvý človek, ktorého Bateson požiadal aby sa pridal do výskumného projektu, ktorý sa neskôr stal známy ako Projekt Bateson. Pomohol tak zrodu rodinnej terapie a stal sa spoluautorom referátu "K teórii schizofrénie", ktorý rozpracovával hypotézu dvojnej väzby. John považoval tento článok za dôležitý v tom, že ponúkal nový pohľad na vzťah medzi konaním a komunikáciou.

John bol tiež jedným z prvých študentov a výskumníkov Miltona Ericksona.

Vstupom do Mental Research Institute na začiatku šesťdesiatych rokov sa John stal zakladajúcim členom a spoluriaditeľom MRI Centra pre krátku terapiu (spolu s Paulom Watzlawickom a Dickom Fischom). Toto centrum pomohlo inšpirovať mnoho z viacerých vplyvných psychoterapeutických prístupov v krátkej a rodinnej terapii. John sa ujal a mentoroval mnoho terapeutov, ktorí potom zásadným spôsobom prispeli v tejto oblasti.

Weakland zomrel v Los Altos v Kalifornii.

John je často citovaný vetou: "Ak máte nejaký problém, život je jedna rovnaká prekliata vec znovu a znovu. Ak už máte po probléme, život je jedna prekliata vec za druhou".

000001940 8564_ $$s26383$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1940/files/portret2.jpeg 000001940 8564_ $$s13807$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1940/files/portret2.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180 000001940 8564_ $$s24429$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1940/files/portret2.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700 000001940 8564_ $$s27532$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1940/files/portret2.gif?subformat=icon$$xicon 000001940 980__ $$aAUTHORITY 000001940 980__ $$aAUTHOR

000001936 001__ 1936
000001936 005__ 20150526122654.0
000001936 035__ $$aAUTHOR|(SYS)glasersfeldernstvon
000001936 046__ $$f8.3.1917$$g12.11.2010
000001936 100__ $$aGlasersfeld, Ernst von
000001936 678__ $$a

Ernst von Glasersfeld byl americký filosof a kybernetik, původem Rakušan, profesor psychologie, jeden ze zakladatelů radikálního konstruktivismu. Narodil se v německém Mnichově v rakouským rodičům, jeho otec byl diplomat Habsburské monarchie. Vyrůstal však v Severní Itálii (Merano) a Švýcarsku (Zuozu). Po skončení tamější internátní školy začal studovat matematiku v Curychu a Vídni. Jako mladý student přijal práci instruktora lyžování Austrálii a získal titul prvního šampiona sjezdového lyžování. Druhou světovou válku, již se svou ženou Isabelou prožil jako farmář v Irsku, kde také objevil práce Georga Berkelyho, Giambattista Vica, četl Joyceovo „Finneganovo probuzení“, které podle něj založeno na Vicově filosofii . V roce 1946 se vrátil do jižního Tyrolska, kde začal pracovat jako novinář a spolupracovat s lingvistou a filosofem Silviem Ceccatem . Až do roku 1961 V roce 1959 se stal asistentem výzkumu Ceccatova Centra pro kybernetiku v Miláně, kde vedl výzkumný projekt na strojový překlad. Brzy získal Od 1962 byl ředitelem výzkumného projektu výpočetní lingvistiky sponzorovaného USA. V roce 1966 se pak natrvalo přestěhoval do USA, aby pokračoval v projektu, který zadala americká armáda Universitě v Georgii, tam také později vyučoval kognitivní psychologii. V tomto období také Základem pro vývoj. V roce1974 obdržel americké občanství.

Spolu s přáteli Heinz von Foerster a Paul Watzlawick formuloval radikální konstruktivismus, způsob myšlení, které výrazně ovlivnilo velké množství dalších výzkumných oborů. V době svého důchodu již jako profesor kognitivní psychologie, Glasersfeld obdržel ceny a uznání z univerzit a vědeckých společností v mnoha evropských zemích, v USA a Kanadě.

Ernst von Glasersfeld zemřel v Levertt, Massachusetts, USA 12.listopadu 2010.

Základní myšlenky :Jak sám Glasersfeld několikrát uvedl, jako významný vliv na jeho myšlení a zájem o téma komunikace byl fakt, že vyrůstal ve vícejazyčném prostředí. „....tehdy jsem si poprvé začal uvědomovat tu skutečnost, že jisté věci nejsou totožné, když o nich vyprávíte v angličtině, s těmi, které sdělujete v němčině. To jsou snadno postřehnutelné rozdíly. To samé platí v italštině. Když jsem byl ve škole v Alto Adige, nějakou dobu jsem si hrál s italskými dětmi, a také jsem se začal učit italsky. Tenkrát jsem Pro mne je komunikací vysílání signálů. Mohou být různého druhu, mohou to být slova nějakého jazyka nebo znaky na papíře nebo zvuky nebo cokoli. Ale jejich překlad není bohužel tak jednoduchý jako v případě luštění technických kódů. Abych to vysvětlil. Jestliže ti podám list papíru, na kterém je psáno, že jedna tečka
znamená „e“, tři tečky jsou „s“, a tak dále pro celou abecedu, máš Morseovu abecedu a můžeš rozluštit každý telegram morseovkou napsaný. V případě jazyka nic takového neexistuje. Překládáš si to, co říkám podle svých vlastních zkušeností, ne podle mých. Nikdy si nemohu být jistý, jaký význam vyčteš z mých slov, protože od mne vycházejí signály, nikoli význam signálů. To je podle mne základní fakt o komunikaci. Tak dlouho, jak užíváš signály,
z roku 2001)

...i přes to, že často cítíme jakoby k nám byl význam slova vět dopraven zvukem mluvy nebo symboly natištěnými na stránce, je lehké ukázat, že význam necestuje skrz prostor a musí být za všech okolností konstruován ( vytvořen) v hlavách uživatelů jazyka.( Von Glasersfeld (1989, p. 444) cited in: Wolff-Michael Roth (2011) Passibility: At the Limits of the
Constructivist Metaphor. p. 110 )

Jak již bylo výše zmíněno, hlavními zdroji jeho filosofie a myšlení byla především genetická epistemiologie Giambatissty Vica a Jeana Piageta, Berkleyeho teorie vnímání, Kantova teorie poznání, ale také Joyceovo „Finneganovo probuzení“. Tvrdil, že díla těchto myslitelů a spisovatelů obsahují prvky radikálního konstruktivismu, někdy je sice obtížnější zachytit, kde jejich epistemiologické shody začínají a končí, ale právě to považuje za vzrušující.

Co nazýváme věděním ( znalostí) nemá a nemůže mít účel pouhé produkce obrazu ( reprezentace) nezávislé reality pozorovatele, ale místo toho má adaptivní funkci (Von Glasersfeld cited in: E. John Capaldi, Robert W. Proctor (1999) Contextualism in psychological research?: a critical review. p. 10, přičemž první část výroku, je ale Heinze von Forestera pozn. autora)

Mezi vědomím a realitou není patrný žádný větší vztah, neexistuje obraz skutečnosti, ale děje se přizpůsobováním reality možnostem. To znamená, že nevíme, jaká realita je, ale začínáme se učit, jak s ní můžeme nakládat. A to je nejdůležitější poznatek konstruktivismu.

Jednou poznané už nemůže být chápáno jako hledání jediného obrazu ontologické reality, ale jako hledání trefného způsobu chování a myšlení, tradiční problémy tím mizí. Věděnímůže být dnes chápáno jako pokus organismu dát řád chaotickému toku zkušeností, stanovením opakovatelné zkušenosti s relativně spolehlivými vztahy mezi nimi.

Celkový pohled na proces poznávání, jež produkuje, a teorie poznání, jež popisuje, jak funguje, je stále ještě podmíněna letitým přesvědčením, že to co jsme poznali, je zde předtím než to víme. Je to viděno jako proces objevování. Pokud si to představujeme tímto způsobem, nevyhnutelně vklouzneme do nějaké formy realismu, jež závisí na víře, že bychom mohli „rozpoznat“ věci takové, jaké jsou, jako kdyby prožívání a uvědomění neměly žádný významný vliv na to, co se máme dozvědět. ( Glasersfeld E. von, Key Works in Radical Constructivism (135 – 142, Farewell To Objectivity)

Věřím, že obrázek pohybujícího a plynoucího času je omyl. To, co plyne, jsou naše zkušenosti. Víme, že zatímco zakoušíme jednu věc, nemůžeme zakoušet jinou. Zkušenosti, jsou tedy nutně sekvenční. Ale nepohybují se jako lodě, které se plaví po řece. Není tam žádný hybný motor, který je popohání. Každá z nich je nahrazena jinou – přesně tak, jako slova, když něco čtete, anebo když mně teď posloucháte. Žádné intervaly nejsou vyplněny plynutím času. Něco zůstane vryto v paměti, něco ne. Nejsou zde žádné mezery v pohledu zpět, víme totiž, že byly vyplněny jinými zkušenostmi, anebo spánkem. (Ernst von Glasersfeld, Pojmová stavba času, in www.dropbox.com)

..věřím, že jsem tady, abych zavedl kybernetický způsob myšlení... Uvědomil jsem si to v mnoha konverzacích se studenty, kteří si dělali starosti o svou budoucnost a ptali se mě na radu. Slyšel jsem sám sebe, jak jim říkám, že je daleko důležitější vědět, co nechtějí dělat, než mít detailní plány toho, co dělat chtějí. Jednoho dne mi to došlo, byla to čistě kybernetická rada, je daleko užitečnější specifikovat omezení než cíle. A pak jsem vysvětlil množství věcí, které člověk nemůže ustát, protože je prostě nemožné předvídat co po 10 nebo 20 letech uspokojí potřebu dosažení rovnováhy. (Glasersfeld (1992, p. 25) cited in: Stuart Umpleby (2007) "Cybernetics: Definitions and Descriptions". In: A Larry Richards Reader 1997–2007.. Larry Richards eds.)

Dobrá, myslím, že musí pracovat především sami na sobě. Víš, jeden z hlavních principů konstruktivismu je ten, že sám si vytváříš své znalosti a to má pozitivní vliv na všeobecné vzdělání a rozhled. Heinz von Foerster to řekl jasně. V okamžiku, kdy si začínáš myslet, že jsi autorem svých vědomostí, musíš brát v úvahu, že jsi za ně zodpovědný. Odpovídáš za to, co si myslíš, protože to jsi ty, kdo přemýšlí, a jsi zodpovědný za to, co jsi dal dohromady, protože to jsi ty, kdo to všechno dal dohromady. To je myšlenka, s níž se těžko souhlasí a má vážný dopad, protože tě činí opravdu zodpovědným za všechno, co děláš. Už nemůžeš říkat „jó, takovej je svět“ nebo „sono cosi“; však víš, není to jenom dobré. ...(rozhovor Andrey Pitasi a Ernsta von Glasersfelda „Constructing Communication“ z roku 2001)

Vyznamenání a ocenění

1991: Warren McCulloch Memorial Award of the American Society for

Cybernetics

1997: Honorary doctorate of the University of Klagenfurt

2002: Reconnaissance du Mérite scientifique of the University of Quebec

2005: The Wiener Gold Medal of the American Society for Cybernetics

2005: Gregory Bateson-award of the Heidelberg Institute for Systemic Research e.V.

2007: Journal of constructivist foundations honoured him on his 90th birthday with a Festschrift Glasersfeld

2007: Austrian Cross of Honour for Science and Art, 1st class [1]2008: Honorary doctorate of the University of Innsbruck

2009: Honorary Medal of the City of Vienna in gold

000001936 8564_ $$s70936$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1936/files/Glasersfeld.jpg 000001936 8564_ $$s27248$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1936/files/Glasersfeld.gif?subformat=icon$$xicon 000001936 8564_ $$s34967$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1936/files/Glasersfeld.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180 000001936 8564_ $$s78609$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1936/files/Glasersfeld.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700 000001936 909C4 $$dhttp://www.univie.ac.at/constructivism/EvG/biography.html$$pBiography 000001936 909C4 $$dhttps://www.srri.umass.edu/vonglasersfeld$$pAdjunct Research Professor 000001936 909C4 $$dhttp://www.evg-archive.net/en/$$pArchiv 000001936 980__ $$aAUTHORITY 000001936 980__ $$aAUTHOR

000001935 001__ 1935
000001935 005__ 20150316181111.0
000001935 035__ $$aAUTHOR|(SYS)jacksondond
000001935 046__ $$f28.1.1920$$g29.1.1968
000001935 100__ $$aJackson, Don D.
000001935 678__ $$a

Donald deAvila Jackson, známý jako Don D byl americký psychiatr a proslavil se svou průkopnickou prací v rodinné terapii. Na konci šedesátých let byl považován za jednoho z prvních deseti psychiatrů v Americe.

V letech 1947 až 1951 studoval u Harryho Stacka Sullivana. Od roku1953 do roku 1962 pracoval s Gregory Bateson, John Weakland, Jay Haley a William Frye. Společně rozvíjeli myšlení v oblasti rodinné terapie, krátké terapie, teorie systémů a teorie komunikace.

Koncem 50.let usoudil Don D. Jackson, že je třeba vytvořit institut věnovaný studiu interakčních procesů. Pustil se do získávání fondů, vytvoření Rady ředitelů a sestavení týmu výzkumníků. V září 1958 založil nevýdělečnou organizaci pro výzkum rodin a výcvik Mental Research Institute. Původně jako oddělení Palo Alto Medical Research Foundation (PAMRF) kde pracoval, později samostaná malá, nezávislá multi - disciplinární nezisková organizace. K Jacksonovi se připojili jako první Jules Riskin jako Assistant Director a Virginia Satir, MSW, jako ředitelka výcviku rodinné terapie. Bylo to místo, ve kterém založili první oficiální tréninkový program v rodinné terapii. Tisíce odborníků v rámci USA i z ostatních zemí světa se v rámci MRI zúčastnilio vzdělávacích programů.

Přínos, který Don Jackson zanechal v komunikaci je "systémová rodinná terapie", která nám pomáhá pochopit rozdíl mezi normální rodinou a patologickou rodinou. Na jedné straně normální rodina, to je rodina krve, ti, kteří jsou vázáni biologicky. Na druhé straně, patologická rodina jsou ti lidé, kteří ovlivnili náš život, kteří z onoho či jiného důvodu, s námi byli v dobrých i špatných momentech našeho života.

Návrh Jacksona je termín "přímá rodina", který není založen pouze na rodičích a sourozencích, ale Jackson jde dál a zahrnuje i strýce, bratrance a osoby, které "nejsou rodina", ale které byly v životě člověka v klíčových fázích jako například v dětství.

Řekli o Donu Jacksonovi „Jak Don Jackson ovlivnil pole rodinné terapie? Jak Watts ovlivnil parní stroj? Udělal ho. Jiní rafinovaní udělali z parního stroje lepší a efektivnější stroj. Řekl bych, že je to to, co Don udělal pro rodinnou terapii - založil disciplínu. Ostatní ji dále vylepšovali.“ - Richard Fisch, zakladatel a ředitel, Brief Therapy Center v MRI. „Stýská se mi po Donovi. Don měl rychlost a lehkost v kontaktu, což myslím, je velmi důležité při manipulaci s problémy lidského chování. Byl historicky samozřejmě velmi důležitá osoba. Jeho původní článek o rodinné homeostaze, byl určitě jedním z prvních, možná první hlavní prohlášení o rodině jako systému." - řekl Gregory Bateson na památeční konferenci Dona Jacksona.

000001935 8564_ $$s5019$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto3.jpeg 000001935 8564_ $$s6068$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto2.jpeg 000001935 8564_ $$s8670$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto1.jpeg 000001935 8564_ $$s10034$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto1.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700 000001935 8564_ $$s10334$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto2.gif?subformat=icon$$xicon 000001935 8564_ $$s16611$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto3.gif?subformat=icon$$xicon 000001935 8564_ $$s20480$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto1.gif?subformat=icon$$xicon 000001935 8564_ $$s3867$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto2.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180 000001935 8564_ $$s4818$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto3.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180 000001935 8564_ $$s5421$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto3.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700 000001935 8564_ $$s6139$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto1.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180 000001935 8564_ $$s6341$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1935/files/foto2.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700 000001935 980__ $$aAUTHORITY 000001935 980__ $$aAUTHOR

000001789 001__ 1789
000001789 005__ 20150609092051.0
000001789 041__ $$aanglicky
000001789 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hallbomkristine$$aHallbom, Kristine
000001789 245__ $$aGregory Bateson, Systems Theory, and Autopoiesis
000001789 400__ $$aHallbom, Kristine
000001789 520__ $$aBateson and Maturana, both contemporary philosophers and systemic thinkers, spent a good part of their academic careers searching for the "Patterns of Life";. Both men have strong backgrounds in cybernetics and were colleagues of the great cybernetician Heinz Von Foerester, who originated the legendary Macy conferences in the 1950's in which cybernetics developer Norbert Wiener played a great part in.
000001789 600__ $$0AUTHOR|(SYS)maturanahumberto$$aMaturana, Humberto
000001789 600__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000001789 653__ $$asystémová teorie
000001789 8564_ $$s45724$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1789/files/fe9f1f15-8371-4e85-a888-b48b6ee8ab75-o_19a8rcs2b11ogq81ic2j22cpqa.pdf
000001789 980__ $$aARTICLE