000000830 001__ 830
000000830 005__ 20150222204549.0
000000830 041__ $$ačesky
000000830 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cernakaterina$$aČerná, Kateřina
000000830 245__ $$aZávěrečná práce pro psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“
000000830 260__ $$aKarlovy Vary$$c2012
000000830 300__ $$a7 s.
000000830 520__ $$aMám-li vybrat klíčový okamžik terapie, pak to bylo položení „zázračné otázky“. Paní H. se k ní ještě několikrát vracela, dokonce si vytvořila vlastní podobu této techniky, kterou nazvala „vizualizace“ a to jí velmi pomáhalo zvládat další a další kroky.
000000830 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut09$$aUT09
000000830 65017 $$akazuistiky
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zazracnaotazka$$aotázka na zázrak
000000830 653__ $$apsychiatrická ambulance
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000000830 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.pdf
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.gif?subformat=icon$$xicon
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000830 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/830/files/cerna_katerina.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000830 980__ $$aTHESIS
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mÚlehla I., Umění pomáhat, Slon, 2005$$o1.$$rKN32
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mS. de Shazer, Y. Dolan a kol.., Zázračná otázka, Portál, 2011$$o2.$$rKN21
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mSchlippe A,Schweitzer J., Systemická terapie a poradenství, Cesta, 2006$$o3.$$rKN1
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mFriedman J., Combs G., Narativní psychoterapie, Portál, 2009$$o4.$$rKN33
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mLudewig K., Systemická terapie- základy klinické teorie a praxe, , Institut pro systemickou zkušenost Praha, r.2007$$o5.$$rKN2
000000830 999C5 $$9CURATOR$$mLudewig K., Základy systemické terapie, Grada, 2011$$o6.$$rKN34

000000164 001__ 164
000000164 005__ 20140515144034.0
000000164 035__ $$aAUTHOR|(SYS)cernakaterina
000000164 100__ $$aČerná, Kateřina
000000164 400__ $$aMUDr. Kateřina Černá
000000164 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut09$$aUT09
000000164 65017 $$aabsolvent
000000164 925__ $$a1.11.2013
000000164 980__ $$aAUTHORITY
000000164 980__ $$aAUTHOR