Translations / studentské překlady

Terapie zaměřená na řešení s truchlícím klientem: První sezení / Simon, Joel k. -- Talášková, Veronika (překlad) -- Těthalová, Milaše (překlad)

Originální název: Solution focused practise in end-of-life and grief counseling

Marta požádala o poradenství při úmrtí rok po matčině smrti.

V kolekcích: Theses > Translations


Thesis / kazuistiky

Závěrečná komentovaná kazuistika / Talášková, Veronika

2021. 23 s.

Kryštof, dále jen K., docházel na jaře loňského roku do individuální terapie ke kolegyni, která s Přístavem externě spolupracuje. Tu ukončil z důvodu zdražení jejích služeb. Neměl žádné speciální požadavky na terapeuta, chtěl pouze někam docházet dlouhodobě. Vedení mu nabídlo čekací listinu, nebo mě s nabídkou „krátké“ terapie. I přes to, že chtěl docházet dlouhodobě, rozhodl se, že spolupráci se mnou naváže.

Hesla: online

V kolekcích: Theses > ThesisPerson: Talášková, Veronika

*6.4.1988

See also: UT16

Datum obhajoby: 24.11.2021

Celkem záznamů: 2Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)talaskovaveronika