000002365 001__ 2365
000002365 005__ 20190725133207.0
000002365 041__ $$ačesky
000002365 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000002365 245__ $$aKočky pod hvězdami$$bNarativní příběh
000002365 520__ $$aTento článek čtenáře seznamuje s narativní terapií, která svým poststrukturálním přístupem představuje odklon od převládajících terapeutistických metod, upředňostňujících psychologické a biologické teorie před klientovým prožitkem problému. Dále vyjadřuje rozdíly mezi tím, jak se liší pohled narativního přístupu a tradiční psychologie na to, co je problém, jak probíhá změna a jak člověk vnímá sebe sama. Pro představení narativního přístupu a jeho metod je popsána práce s dospívajícím klukem, kterého trápily problémy ve škole. Výše zmíněná metoda také zahrnuje práci se zážitky a smyslem, což se tento článek snaží svou strukturou čtenáři co nejlépe ukázat.
000002365 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002365 653__ $$apřepis rozhovoru
000002365 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000002365 65017 $$astudentské překlady
000002365 700__ $$0AUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey$$aZimmerman, Jeffrey
000002365 8564_ $$s149016$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2365/files/Narativni terapie.pdf
000002365 980__ $$aTRANSLATION

000002073 001__ 2073
000002073 005__ 20151005195052.0
000002073 041__ $$aanglicky
000002073 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000002073 245__ $$aNarrative Therapy and Interpersonal Neurobiology$$bRevisiting classic practices, developing new emphases
000002073 520__ $$ahis article reviews some of the recent advances in brain research and the grow- ing field of interpersonal neurobiology, which we believe supports a number of  narrative therapy premises. Highlighted is the potential usefulness of thinking  about unique outcomes as “moments” of “affect-infused” experiences. The  concepts and theory proposed are illustrated by the description of three therapy  sessions with a 28-year-old woman struggling with anxiety and depression,  and a transcript of an intentionally “affect infused” re-authoring conversation.
000002073 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002073 653__ $$apřepis rozhovoru
000002073 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000002073 653__ $$atrauma
000002073 653__ $$aneurovědy
000002073 700__ $$0AUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey$$aZimmerman, Jeffrey
000002073 765__ $$tNarrative Therapy and Interpersonal Neurobiology: Revisiting Classic Practices, Developing New Emphases
000002073 773__ $$c1-13$$n1$$pJournal of Systemic Therapies$$v30
000002073 8564_ $$s65501$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2073/files/Narrative and interpersonal biology.pdf
000002073 909C4 $$dhttp://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jsyt.2011.30.1.1$$pGuilford Press
000002073 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/929$$pPŘEKLAD
000002073 980__ $$aARTICLE

000001779 001__ 1779
000001779 005__ 20150218104224.0
000001779 041__ $$ačesky
000001779 100__ $$0AUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey$$aZimmerman, Jeffrey
000001779 245__ $$aCats Under the Stars: A Narrative Story
000001779 520__ $$aThis paper provides an introduction to Narrative Therapy. This post-structural approach represents a movement away from the dominant therapeutic approaches that privilege psychological or biological theories over the client's experience of problems. Distinctions are made between narrative ideas and traditional psychosocial points of view in the areas of what a problem is, how change occurs, and about notions of the self. Narrative ideas and practices are illustrated by presenting work done with a problem affecting a young man in a school setting. Narrative work involves experience and meaning; the paper is organised to provide this for the reader.
000001779 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001779 65017 $$astudijní materiály/autorské práce
000001779 700__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000001779 773__ $$c31-40$$n1$$pChild and Adolescent Mental Health$$v7$$y2002
000001779 8564_ $$s113584$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1779/files/Text dokumentu.pdf
000001779 980__ $$aARTICLE

000000930 001__ 930
000000930 005__ 20150207154138.0
000000930 035__ $$aAUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey
000000930 100__ $$aZimmerman, Jeffrey
000000930 980__ $$aAUTHOR
000000930 980__ $$aAUTHORITY

000000929 001__ 929
000000929 005__ 20150701070442.0
000000929 041__ $$ačesky
000000929 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000000929 245__ $$aNarativní terapie a interpesonální biologie$$bzhodnocení klasických postupů, vývoj nových důrazů
000000929 520__ $$aTento článek shrnuje některé současné poznatky ve výzkumu mozku a v rostoucí oblasti interpersonální neurobiologie, které, podle našeho názoru, podporují celou řadu praktik narativní terapie. Výrazná je potencionální užitečnost jedinečných výsledků, jako momentů a vlivů zkušeností. Koncepty a teorie, které navrhujeme, jsou předloženy na popisu tří terapeutických sezení a záměrném přepisu re-authoring rozhovoru s 28 letou ženou, která bojuje s úzkostí a depresí .
000000929 65017 $$astudentské překlady
000000929 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000929 653__ $$apřepis rozhovoru
000000929 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000000929 653__ $$atrauma
000000929 653__ $$aneurovědy
000000929 700__ $$0AUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey$$aZimmerman, Jeffrey
000000929 765__ $$tNarrative Therapy and Interpersonal Neurobiology: Revisiting Classic Practices, Developing New Emphases
000000929 773__ $$c1-13$$n1$$pJournal of Systemic Therapies$$v30
000000929 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2073
000000929 8564_ $$s145080$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/929/files/Beaudoin Marie Nathalie  Narativni terapie a interpersonalni neurobiologie.pdf
000000929 8564_ $$s12203$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/929/files/Beaudoin Marie Nathalie  Narativni terapie a interpersonalni neurobiologie.gif?subformat=icon$$xicon
000000929 8564_ $$s46995$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/929/files/Beaudoin Marie Nathalie  Narativni terapie a interpersonalni neurobiologie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000929 8564_ $$s194514$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/929/files/Beaudoin Marie Nathalie  Narativni terapie a interpersonalni neurobiologie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000929 909C4 $$dhttp://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jsyt.2011.30.1.1$$pGuilford Press
000000929 980__ $$aTRANSLATION