000001554 001__ 1554
000001554 005__ 20160209201944.0
000001554 035__ $$aSUBJECT|(SYS)narativnipristup
000001554 150__ $$anarativní přístup
000001554 450__ $$anarace
000001554 450__ $$anarativní psychologie
000001554 450__ $$anarativní
000001554 450__ $$anarativní management
000001554 450__ $$apříběh
000001554 450__ $$anarativa
000001554 980__ $$aSUBJECT
000001554 980__ $$aAUTHORITY

000001518 001__ 1518
000001518 005__ 20180709134525.0
000001518 041__ $$ačesky
000001518 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001518 245__ $$aDěti, trauma a rozvíjení podřízené (alternativní) dějové linie příběhu
000001518 520__ $$aV tomto článku vyzdvihuje Michael White důležitost rozvíjení podřízených dějových linií příběhu v rozhovorech s dětmi, které byly vystaveny traumatické zkušenosti. Jejich rozvíjení poskytuje dětem bezpečný prostor pro vyjádření jejich identity, díky němuž mohou začít vyjadřovat traumatickou zkušenost. Tímto způsobem je možné, aby si děti vytvořily jistou míru odolnosti před re-traumatizací v situaci, kdy jsou vybízeny, aby své zážitky sdílely. Článek nabízí také ukázky možností užití těchto konceptů v konzultaci s dětmi.
000001518 65017 $$astudentské překlady
000001518 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativni přístup
000001518 700__ $$0AUTHOR|(SYS)soldanjan$$aSoldán, Jan$$epřeklad
000001518 700__ $$0AUTHOR|(SYS)burianovamartina$$aBurianová, Martina$$epřeklad
000001518 765__ $$tChildren, Trauma and Subordinate Storyline Development
000001518 773__ $$n3-4$$pThe International Journal of Narrative Therapy and Community Work$$y2005
000001518 8564_ $$s944753$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1518/files/White_deti.pdf
000001518 980__ $$aTRANSLATION

000001492 001__ 1492
000001492 005__ 20150222204550.0
000001492 041__ $$ačesky
000001492 100__ $$0AUTHOR|(SYS)lorenzovajitka$$aLorenzová, Jitka
000001492 245__ $$aUnavená máma
000001492 260__ $$aBeroun$$c2014
000001492 300__ $$a13 s.
000001492 520__ $$aPaní Magda hodně mluvila a téměř jedním dechem přecházela od jednoho problémového popisu k druhému, přerušit ji vyžadovalo dávku terapeutické pohotovosti a odvahy. Čeho jsem se to vlastně bála? Nemyslím, že ztráty připojení, vztah s klientkou byl velmi dobrý. Přesto mě jakési obavy v prvních konzultacích brzdily při práci v míře, která byla velmi nepohodlná a venkoncem nevedla ke změně.
000001492 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001492 65017 $$akazuistiky
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stezovatel$$astěžovatel
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000001492 653__ $$asoukromá praxe
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)medikace$$amedikace
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001492 653__ $$0SUBJECT|(SYS)pripojeni$$apřipojení
000001492 8564_ $$s248857$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1492/files/lorenzova jitka.pdf
000001492 980__ $$aTHESIS
000001492 999C6 $$a0-0-0-2-0-0-0$$t2014-07-19 08:49:53$$vInvenio/1.9999 refextract/1.5.40
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hANDERSON, H.$$mKonverzace, jazyk a jejich možnosti. Brno: NC Publishing, 2009. ISBN 978-80- 903858-6-3$$rKN52
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hBERG, I. K.$$mPosílení rodiny. 1991, Londýn: BT Press, 17 Avenue Mansions, Finchley Road, London NW3 7AX, rkp. překladu I. Úlehly 1992$$rKN26
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hBERG, I. K., MILLER, S. D..$$i978-80-262-007-9$$mPráce s problémovými pijáky. Milwaukee, New Yourk, London: Norton, 1992. Pracovní překlad pro účastníky výcviku Umění terapie.$$rKN10
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hEFRAN, J. S., LUKENS, R. J. LUKENS, M. D.$$i0963003518$$mConstructivism: What's init for you? knowing when a table is not a sofa. In SIMON, R. et al The Evolving Therapist. Ten Years of The Family Therapy. Washington, D. C : Guilford Press 1992, s. 265-277$$rKN104
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hFREEDMAN, J., COMBS, G.$$i978-80-7367-$$mNarativní psychoterapie. Praha : Portál, 2009 549-3$$rKN33
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hGOOLISHIAN, H., WINDERMANN, L.$$jISSN 0303-3910$$mConstructivism, autopoiesis and problem determined systems. Irish Journal of Psychology, 1988, č. 9, s. 130-43.$$rKN116
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hLUDEWIG, K.$$mSystemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha: Institut pro systemickou zkušenost Praha, 2007$$rKN2
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hWHITE, M., EPSTON, D.$$i80-7295-013-4$$i978-84-75-099255$$mMedios narrativos para fines terapeúticos. Barcelona: Paidós, 1993$$rKN115
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hde SHAZER, S.$$i978-80-262-007-9$$mZázračná otázka. Krátká terapie zaměřená na řešení. Praha: Portál, 2011$$rKN21
000001492 999C5 $$9CURATOR$$hvon SCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J$$mSystemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, 2001$$rKN1

000001341 001__ 1341
000001341 005__ 20150203103945.0
000001341 041__ $$ačesky
000001341 100__ $$0AUTHOR|(SYS)krizjurgen$$aKriz, Jürgen
000001341 245__ $$aO nesnázích systemické narace
000001341 520__ $$aV psychoterapeutické profesi si lidé všeobecně stěžují, že mezi vědou a praxí existuje velká propast. Tato stížnost je stejně stará a často opakovaná jako nesporně vhodná. V hlubinně psychologickém analytickém přístupu stejně jako v na učení zaměřeném behaviorálním přístupu byly nicméně postaveny alespoň potřebné mosty: oba přístupy vyvinuly v rámci specifické metodologie taková řešení, aby mohly být dostatečně propojeny teoretické koncepty a praktické konání a aby se otevřely - rovněž vnitřně paradigmatickému - výzkumu. Oproti tomu se pro systemické přístupy jeví tato propast stále ještě nepřemostitelně hluboká (podobně jako ostatně pro humanistické přístupy, které lze v jádru také označit jako docela systemické – což explicitně platí např. pro na klienta orientovaný přístup Carla Rogerse nebo gestalterapii). Propast mezi vzkvétající a dobře etablovanou systemickou praxí na jedné straně a rovněž dobře etablovanými systemickými teoretickými koncepty na straně druhé bude překlenuta spíše barvami hýřící duhou než nosnými mosty.
000001341 65017 $$apřeklady
000001341 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001341 773__ $$c105-111$$n11$$pSystém rodiny$$y1998
000001341 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1341/files/Kriz, Jurgen - O nesnazich systemicke narace.pdf
000001341 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1341/files/Kriz, Jurgen - O nesnazich systemicke narace.gif?subformat=icon$$xicon
000001341 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1341/files/Kriz, Jurgen - O nesnazich systemicke narace.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001341 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1341/files/Kriz, Jurgen - O nesnazich systemicke narace.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001341 980__ $$aARTICLE

000001303 001__ 1303
000001303 005__ 20150320194320.0
000001303 041__ $$ačesky
000001303 100__ $$0AUTHOR|(SYS)strnadvratislav$$aStrnad, Vratislav
000001303 245__ $$aNarativní přístup$$bOrganizace jako dobrý příběh, rozhovor jako tvorba příběhu
000001303 520__ $$aJak ze zkušenosti všichni dávno víme, firmy nejsou tvořeny jen produkty, rozvojovými projekty, ani je netvoří jakkoli magická čísla ekonomických ukazatelů, ale – firmy jsou tvořeny především lidmi. Jak dnes s pýchou i s rozpaky říkáme - lidskými zdroji. Lidé mají svoji osobní historii a svůj profesionální vývoj, aktuálně vyjádřený svým závazkem vůči firmě. Ten se projevuje plněním pracovních úkolů na úrovni zaměstnance. K nim se - na úrovni majitelů či managementu - přidávají vize a projekty toho, jak by měla fungovat celá firma. Čím vyšší je postavení člověka ve firemní hierarchii, tím větší je jeho možnost ovlivnit svými vizemi chod celé firmy.
000001303 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001303 700__ $$0AUTHOR|(SYS)hesounjan$$aHesoun, Jan
000001303 773__ $$pPrezentace na 1. slovenské konferenci o koučování, Bánská Bystrica, květen 2005, prezentace na Letní univerzitě SOL – Privatuniversität für Management Wien - v Benátkách$$y2005
000001303 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1303/files/Strnad, V, Hesoun, J - Organizace jako dobry pribeh.pdf
000001303 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1303/files/Strnad, V, Hesoun, J - Organizace jako dobry pribeh.gif?subformat=icon$$xicon
000001303 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1303/files/Strnad, V, Hesoun, J - Organizace jako dobry pribeh.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001303 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1303/files/Strnad, V, Hesoun, J - Organizace jako dobry pribeh.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001303 980__ $$aREPORT

000001299 001__ 1299
000001299 005__ 20150218105859.0
000001299 041__ $$ačesky
000001299 100__ $$0AUTHOR|(SYS)skorunkadavid$$aSkorunka, David
000001299 245__ $$aFáze narativní terapie
000001299 300__ $$a6 s.
000001299 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001299 773__ $$pNarativní přístup v psychoterapii, disertační práce
000001299 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1299/files/Skorunka, David MUDr - Faze narativni terapie.pdf
000001299 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1299/files/Skorunka, David MUDr - Faze narativni terapie.gif?subformat=icon$$xicon
000001299 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1299/files/Skorunka, David MUDr - Faze narativni terapie.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001299 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1299/files/Skorunka, David MUDr - Faze narativni terapie.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001299 980__ $$aREPORT

000001296 001__ 1296
000001296 005__ 20150222204548.0
000001296 041__ $$ačesky
000001296 100__ $$0AUTHOR|(SYS)skorunkadavid$$aSkorunka, David
000001296 245__ $$aNarativní přístup v psychoterapii$$bpohled psychoterapeuta a klienta
000001296 260__ $$aBrno$$bFakulta sociálních studií MU$$c2008
000001296 300__ $$a193 s.
000001296 500__ $$aDisertační práce
000001296 520__ $$aTématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v psychologii, sociálních vědách a psychoterapii. Empirická část obsahuje detailní rozbor tří kasuistických případů (angl. single case study) a psychoterapeutického procesu, který vycházel z principů narativní terapie. Psychoterapeutický proces je zprvu nahlížen autorem disertační práce, který byl zároveň terapeutem, scílem posouzení přínosu narativního přístupu, tzv. construct validation research (Hiles, 2005). Součástí tohoto zpracování je i pohled klientů. Ten je k dispozici v podobě výňatků z terapeutických sezení získaných audio záznamy a také díky dotazníku, který klienti vyplnili s určitým časovým odstupem po skončení psychoterapeutické spolupráce (podrobněji v empirické části).
000001296 653__ $$apřepis rozhovoru
000001296 653__ $$aterapeutické postupy
000001296 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001296 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001296 653__ $$0SUBJECT|(SYS)metafory$$ametafory
000001296 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1296/files/Skorunka, David - Narativni pristup v psychoterapii.pdf
000001296 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1296/files/Skorunka, David - Narativni pristup v psychoterapii.gif?subformat=icon$$xicon
000001296 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1296/files/Skorunka, David - Narativni pristup v psychoterapii.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001296 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1296/files/Skorunka, David - Narativni pristup v psychoterapii.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001296 980__ $$aREPORT

000001294 001__ 1294
000001294 005__ 20150218105859.0
000001294 041__ $$ačesky
000001294 100__ $$0AUTHOR|(SYS)novotnanora$$aNovotná, Nora
000001294 245__ $$aNarativní přístup
000001294 300__ $$a5 s.
000001294 520__ $$aV rámci ISZ je tedy zastávána konstruktivistická odnož narativního přístupu k terapii.  Jeho hlavními představiteli jsou Michael White, australský rodinný terapeut a David Epston, novozélandský terapeut. Vycházeli ze základní teze Batesona – protože nemůžeme proniknout k objektivní realitě, všechno naše vědění je akt interpretace. Narativní terapie byla O ́Hanlonem (1994) nazvána „třetí vlnou“, která následuje po Freudovi a patologizujícím pohledu.
000001294 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001294 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1294/files/Novotna Nora - Narrativni pristup.pdf
000001294 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1294/files/Novotna Nora - Narrativni pristup.gif?subformat=icon$$xicon
000001294 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1294/files/Novotna Nora - Narrativni pristup.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001294 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1294/files/Novotna Nora - Narrativni pristup.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001294 980__ $$aREPORT

000001283 001__ 1283
000001283 005__ 20150218105859.0
000001283 041__ $$ačesky
000001283 100__ $$0AUTHOR|(SYS)chvistkovalucie$$aChvístková, Lucie
000001283 245__ $$aPříběh setkání$$bnarativní výzkum
000001283 260__ $$a2004
000001283 300__ $$a6 s.
000001283 400__ $$aPajer,Lucie
000001283 520__ $$aVzhledem k tomu, že můj zájem i zkušenost se poutá k narativnímu typu výzkumu, pokusím se i svou následující reflexi vztahu mezi respondentem a výzkumníkem pojmout formou vyprávění. Vyprávění o konkrétním výzkumu, o konkrétním příběhu sdílení zkušeností s druhými lidmi.
000001283 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001283 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyzkum$$avýzkum
000001283 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1283/files/Chvistkova, Lucie - Narrativni vyzkum.pdf
000001283 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1283/files/Chvistkova, Lucie - Narrativni vyzkum.gif?subformat=icon$$xicon
000001283 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1283/files/Chvistkova, Lucie - Narrativni vyzkum.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001283 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1283/files/Chvistkova, Lucie - Narrativni vyzkum.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001283 980__ $$aREPORT

000001250 001__ 1250
000001250 005__ 20150310194225.0
000001250 041__ $$ačesky
000001250 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vaclavkovarenata$$aVáclavková, Renata
000001250 245__ $$aKomentovaná kasuistika
000001250 260__ $$aValašské Meziříčí$$c2005
000001250 300__ $$a13 s.
000001250 520__ $$aŘekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme setkávat jedenkrát za dva týdny. Paní Lidka provedla ve svém životě dalo by se říci radikální změnu. Opustila domov, partnera, chce být utajeným klientem.
000001250 611__ $$0PROJECT|(SYS)sp03$$aSP03
000001250 65017 $$akazuistiky
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001250 653__ $$aazylový dům pro matky s dětmi
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$adomácí násilí
000001250 653__ $$avymezení nabídky
000001250 653__ $$arituály
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)tristavymysli$$atupé prázdno
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)tristavymysli$$aosvícené jasno
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strach$$astrach
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.pdf
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.gif?subformat=icon$$xicon
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001250 980__ $$aTHESIS
000001250 999C5 $$9CURATOR$$hVodáčková, D.$$mKrizová intervence, Portál,s.r.o., Praha, 2002$$o1$$rKN90
000001250 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe,A, Schweitzer, J.$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno, 2001$$o2$$rKN1
000001250 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla,I.$$mUmění pomáhat, Slon, Praha,1996$$o3$$rKN32
000001250 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-03 17:24:48$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4