000002132 001__ 2132
000002132 005__ 20151015090724.0
000002132 041__ $$aanglicky
000002132 100__ $$0AUTHOR|(SYS)changjeff$$aChang, Jeff
000002132 245__ $$aMichael White and Steve de Shazer$$bNew Directions in Family Therapy
000002132 520__ $$a

Our attraction to these approaches and our observation of their siilarities and differences le us to try and to place these two therapeutic approaches in context.

000002132 65017 $$asam 000002132 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$asolution focused 000002132 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup 000002132 700__ $$0AUTHOR|(SYS)phillipsmichele$$aPhillips, Michele 000002132 773__ $$y1993 000002132 8564_ $$s2883665$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2132/files/Chang, Jeff.pdf 000002132 980__ $$aREPORT

000002099 001__ 2099
000002099 005__ 20150714084003.0
000002099 041__ $$afrancouzsky
000002099 100__ $$0AUTHOR|(SYS)bremondpierre$$aBrémond, Pierre
000002099 245__ $$aAu bord de la riviere$$bou comment rester décentré par rapport à l’histoire de son client
000002099 520__ $$aCeci est l'histoire de ce que Cristina, Pierre, Philippe et Gilles ont vécu, avec leurs pairs, tous coachs, lors d'un atelier d'analyse de pratiques.  Cristina souhaitait ardemment travailler sur sa situation. L'ingénierie de l'atelier s'appuyait sur les pratiques narratives. Dans cette "arène thérapeutique", comme la nomme Michael White, je suis l’animateur garant du cadre et du processus. Je propose à Cristina de se placer au centre, devant ses pairs, "témoins extérieurs" de son récit et placés en arc de cercle face à elle. Décentré et influent, je suis à ses côtés pour l'accompagner. Cristina commence alors à raconter….
000002099 653__ $$akoučování
000002099 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002099 653__ $$azměna
000002099 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000002099 700__ $$aJanečková, Míla$$epřeklad$$oAUTHOR|(SYS)janeckovamila
000002099 8564_ $$s35840$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2099/files/Mila original.doc
000002099 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/988$$pPŘEKLAD
000002099 980__ $$aREPORT

000001973 001__ 1973
000001973 005__ 20170304213036.0
000001973 041__ $$ačesky
000001973 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001973 245__ $$aThomas
000001973 520__ $$aThomas navštěvoval poradkyni Cheryl pět měsíců. S konzultacemi souhlasil na základě podmínky, jež byla součástí smlouvy s ubytovací službou. Tato služba mu pomohla odejít z ulice, ale musel dát souhlas s poradenstvím. Thomas neměl o setkání s poradcem zájem, ale smířil se s tím, neboť si byl vědom faktu, že je velice zkušený v odrazování zájmu ostatních lidí o svůj život, a to především v odrazování zájmu poradců. Předpokládal, že by mohl využít své dovednosti k tomu, aby byl z poradenství rychle propuštěn, ale aby současně splnil požadavek ubytovací služby.
000001973 653__ $$apřepis rozhovoru
000001973 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001973 65017 $$apřeklady
000001973 65017 $$akazuistiky
000001973 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 3. kapitola
000001973 8564_ $$s137599$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1973/files/Thomas.pdf$$y3 kapitola
000001973 980__ $$aTRANSLATION

000001972 001__ 1972
000001972 005__ 20150906082701.0
000001972 041__ $$ačesky
000001972 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001972 245__ $$aPoziční mapy: Čtyři kategorie dotazování
000001972 520__ $$aHlavní předmět této kapitoly je použití v externalizujícího rozhovoru, aby vysvětlil s jakými problémy lidé vyhledají terapii. Nicméně externalizující rozhovor může být také použit všestranně v korigování a rekonstruování toho, co lidé často nazývají „síly“ a „zdroje“.
000001972 65017 $$apřeklady
000001972 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001972 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zdroje$$azdroje
000001972 653__ $$apřepis rozhovoru
000001972 653__ $$0SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich$$apátraní po zdrojích
000001972 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 1. kapitola
000001972 8564_ $$s132091$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1972/files/1 kap pozicni mapy externalizace.pdf
000001972 980__ $$aTRANSLATION

000001971 001__ 1971
000001971 005__ 20170304213241.0
000001971 041__ $$ačesky
000001971 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001971 245__ $$aKonverzace vedoucí k unikátním výsledkům
000001971 520__ $$aPřestože je život bohatý na prožité zážitky, dáváme mnohým z těchto zážitků jen málo pozornosti. Prvky těchto prožitých zážitků, které jsou považovány za důležité se stanou součástí našeho vědomí a našeho životního příběhu (jen velmi malé množství zážitků je vybráno). Obrovnské množství zážitků z každodenního života jen blikne na obrazovce našeho vědomí a je zapomenuto v historickém vakuu. Mnoho těchto zážitků je “mimo fázi” v kontextu dominantích příběhů našeho života a proto nejsou ani zaregistrovány a nepřikládá se jim žádná váha. Tyto mimo-fázové zážitky mohou ale být potenciálně důležité a při vhodných podmínkách mohou vézt k “unikátním výsledkům” nebo “vyjímkám”. Identifikace těchto mimo-fázových prvků prožitých zážitků může zajistit první krok ve vývoji alternativního životního příběhu.
000001971 653__ $$apřepis rozhovoru
000001971 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001971 65017 $$apřeklady
000001971 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 5. kapitola
000001971 8564_ $$s54480$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1971/files/5 kap unique outcomes.pdf
000001971 980__ $$aTRANSLATION

000001970 001__ 1970
000001970 005__ 20170411104454.0
000001970 041__ $$ačesky
000001970 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001970 245__ $$aReautorizační konverzace
000001970 520__ $$aKdyž lidé konzultují s terapeutem,vyprávějí příběhy, hovoří o historii svých problémů, nesnázích nebo dilematech, které je přivádějí do terapie a vyhodnocují, co stálo za jejich rozhodnutím vyhledat pomoc. Když toto dělají, propojují jednotlivé události svého života do posloupností, které rozvíjejí v průběhu času dle tématu nebo zápletky. V těchto tématech se často odráží selhání, ztráty, nekompetentnost, beznaděj nebo marnost. Společně s tím lidé opakovaně odkazují na figury nebo protagonisty, kteří hrají hlavní roli v příběhu a sdílejí s terapeutem své závěry nejen o identitě těchto figur nebo protagonistů, ale také o jejich motivech, záměrech a osobních charakteristikách. Reautorizační konverzace zvou lidi k tomu, abypokračovali v rozvíjení příběhů o svých životech. Kromě toho ale také pomáhají lidem zahrnout některé z nejvíce odmítaných, ale potenciálně významých, událostí a zkušeností, které stojí mimo jejich dominující příněh. Tyto události a zkušenosti jsou nazývány “unique outcomes” nebo“výjimky”.
000001970 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001970 653__ $$apřepis rozhovoru
000001970 65017 $$apřeklady
000001970 700__ $$0AUTHOR|SYSkrupikovajitka$$aKrupíková, Jitka$$epřeklad
000001970 700__ $$0AUTHOR|SYSsafrovakaterina$$aŠafrová, Kateřina$$epřeklad
000001970 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007.2. kapitola
000001970 8564_ $$s337252$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1970/files/Reautorizacni konverzace.pdf
000001970 980__ $$aTRANSLATION

000001969 001__ 1969
000001969 005__ 20170304213531.0
000001969 041__ $$ačesky
000001969 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001969 245__ $$aExternalizování problému
000001969 520__ $$a„Externalizování je takový přístup k terapii, který podněcuje klienty k tomu, aby zpředmětnili a občas personifikovali problémy, které je trápí. V tomto procesu se problém stává oddělenou entitou, a tudíž vnější vůči osobě nebo vztahu, který byl popsán jako problémový. Tyto problémy, které jsou považovány za inherentní (vnitřní, vrozené), stejně jako ty relativně stálé rysy, které jsou přisuzovány osobám a vztahům, jsou pak méně fixovány a méně omezují.
000001969 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001969 65017 $$apřeklady
000001969 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. Výňatek.
000001969 8564_ $$s105458$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1969/files/White, Michael.pdf
000001969 980__ $$aTRANSLATION

000001968 001__ 1968
000001968 005__ 20150906082927.0
000001968 041__ $$ačesky
000001968 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001968 245__ $$aJeffrey
000001968 520__ $$aA opravdu, za chvíli jsme všichni seděli v mé pracovně – Beth a Andrew na židli a Jeffrey na houpacím koni, kterému přibyly nohy navíc a který se zjevně stal krátkozrakým, protože vrážel do všeho, co mohl. Připadalo mi to zvláštní, ale soustředil jsem se na Andrewa a Beth, abych zjistil, co je ke mně přivádí. Andrew se náhle vymrštil ze židle a skočil na mě – nejdřív jsem myslel, že mě chtěl zasáhnout a netrefil se, protože je taky trochu krátkozraký. Naštěstí se ukázalo, že to nebyl zlý úmysl, ale pokus uchránit mě před padající tabulí za mými zády. Tato příhoda mě trochu rozrušila, ale byl jsem vděčný za jeho snahu. Za několik minut se Beth a Andrewovi podařilo nastolit v místnosti klid a já jsem využil této příležitosti, abych se znovu zeptal na důvod jejich návštěvy.
000001968 65017 $$apřeklady
000001968 65017 $$akazuistiky
000001968 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001968 653__ $$aAHDH
000001968 653__ $$apřepis rozhovoru
000001968 700__ $$0AUTHOR|(SYS)kunesovaalice$$aKunešová, Alice$$epřeklad
000001968 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1206$$xMaps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. Výňatek.
000001968 8564_ $$s98940$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1968/files/Jeffrey.pdf
000001968 980__ $$aTRANSLATION

000001911 001__ 1911
000001911 005__ 20150221145409.0
000001911 035__ $$aAUTHOR|(SYS)tommkarl
000001911 100__ $$aTomm, Karl
000001911 678__ $$a

Karl Tomm has been the director of the Family Therapy Program in Calgary for more than 35 years. He has developed an international reputation not only as a family therapist, major innovator, theoretician, and trainer of family therapists but also as a leader in facilitating dialogues among many of the world’s family therapists. He started his career applying the problem-solving approach to family therapy developed by Nathan Epstein. In the 1980s, championed the work of the Milan Group. More recently, Karl has promoted the work of Michael White and David Epston in narrative therapy.

 

000001911 8564_ $$s48030$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1911/files/Tomm, Karl_2010.jpg$$yfoto 000001911 8564_ $$s41779$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1911/files/Tomm, Karl_2010.gif?subformat=icon$$xicon$$yfoto 000001911 8564_ $$s44272$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1911/files/Tomm, Karl_2010.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yfoto 000001911 8564_ $$s54326$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1911/files/Tomm, Karl_2010.jpg?subformat=icon-700$$xicon-700$$yfoto 000001911 980__ $$aAUTHORITY 000001911 980__ $$aAUTHOR

000001907 001__ 1907
000001907 005__ 20150219171544.0
000001907 041__ $$aanglicky
000001907 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beelschristianc$$aBeels, Christian C.
000001907 245__ $$aSome Historical Conditions of Narrative Work
000001907 520__ $$a

Written to honor the immense contribution of Michael White as a leader in the de­velopment of narrative therapy, this historical essay contrasts the origins of psycho­analysis, family therapy and narrative therapy. Changes in the understanding of therapeutic strategies, methods of training and supervision, styles of leadership, the involvement of audiences in the therapeutic and training processes, and conceptions of the nature of the mind are described.

000001907 600__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael 000001907 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup 000001907 653__ $$ahistorie 000001907 773__ $$c363-378$$n3$$pFamily Process$$v48$$y2009 000001907 8564_ $$s164407$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1907/files/a5789f5b-5620-44fa-b6d6-15860f3c5fae-o_19eggf7vj1lb9a4h1b4r1drnsr3a.pdf 000001907 980__ $$aARTICLE