Articles / překlady

O nesnázích systemické narace / Kriz, Jürgen

In: Systém rodiny. - č. 11, s. 105-111. - 1998

V psychoterapeutické profesi si lidé všeobecně stěžují, že mezi vědou a praxí existuje velká propast. Tato stížnost je stejně stará a často opakovaná jako nesporně vhodná. V hlubinně psychologickém analytickém přístupu stejně jako v na učení zaměřeném behaviorálním přístupu byly nicméně postaveny alespoň potřebné mosty: oba přístupy vyvinuly v rámci specifické metodologie taková řešení, aby mohly být dostatečně propojeny teoretické koncepty a praktické konání a aby se otevřely - rovněž vnitřně paradigmatickému - výzkumu. Oproti tomu se pro systemické přístupy jeví tato propast stále ještě nepřemostitelně hluboká (podobně jako ostatně pro humanistické přístupy, které lze v jádru také označit jako docela systemické – což explicitně platí např. pro na klienta orientovaný přístup Carla Rogerse nebo gestalterapii). Propast mezi vzkvétající a dobře etablovanou systemickou praxí na jedné straně a rovněž dobře etablovanými systemickými teoretickými koncepty na straně druhé bude překlenuta spíše barvami hýřící duhou než nosnými mosty.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)