Leeds Systemic Family Therapy Manual

The manual is principally designed as a research tool for outcome studies in which the effectiveness of systemic therapy can be assessed. It therefore aims to offer a framework and guidelines for the implementation of systemic family therapy, so that therapists can offer a unified version of therapy, with some ...

by Stratton, Peter ; Cottrell, David ; Shapiro, David | 11 Oct 2022, 12:53 | návody   efektivita   výzkum  


A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge

Philosophy being nothing else but the study of wisdom and truth, it may with reason be expected that those who have spent most time and pains in it should enjoy a greater calm and serenity of mind, a greater clearness and evidence of knowledge, and be less disturbed with doubts ...

by Berkeley, George | 11 Oct 2022, 12:38


The Constructivist Approach to Teaching

The development of a constructivist theory of knowing has been the focus of my interest for several decades. It was a philosophical interest that arose originally out of work concerning first the structure and semantics of several languages and later cognitive psychology. Therefore, the title of this chapter may need ...

by Glasersfeld, Ernst von | 11 Oct 2022, 12:27


What is Systemic about Systemic Therapy?: Therapy Model Muddle Embodied Systemic Practice

A critical review of some of the historical debates among systemic therapists suggests that the enactment of systemic practice has largely been eclipsed by an over-emphasis on interpretation, narrative, and theoretical understanding. We argue that being principally organized by any therapeutic model—whether it advocates a postmodern, narrative, systemic, or other ...

by Keeney, Hillary ; Keeney, Bradford | 30 Aug 2022, 8:35


Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 Aug 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Search of the Mind: Humberto Maturana

Over the centuries we have had a paradigm of thinking that the mind is in the head. That the mind exists somewhere in the brain and that it processes and stores information. On a closer inspection of the brain you would find that the entity we call "mind" is not ...

| PŘEKLAD

by Cull, Jane | 2 Feb 2022, 10:09


The Fox and the Hedgahog

After 45 years of doing therapy, I know one thing for sure, and that’s that I don’t know much for sure.

| Psychotherapy Networker

by Doherty, William | 24 Sep 2021, 19:33 | reflektování  


Hranice profesionální role v praxi sociálního pracovníka: průvodce ke vzdělávacímu programu

Přemýšlení o roli sociálního pracovníka může být inspirací pro reflexi vlastní práce a možných střetů, do nichž se pracovníci při jejím výkonu mohou dostávat. Je užitečné průběžně si pokládat otázky k profesionální roli vztažené.

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 18:05


Role sociálního pracovníka: mnohovrstevnatá, dynamická a proměnlivá

Jako by sociální pracovník na sebe oblékal více kusů oděvu, některé z nich jsou právě nahoře, a tudíž jsou i vidět, jiné vrstvy právě “spí” nebo jsou překryty jinými vrstvami, nicméně tvoří podhoubí jeho profesionality, jsou její součástí, a to i když mohou být (v daném okamžiku) potlačeny.

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 18:01


Jde to vůbec?: Úvahy ke spolupráci sociálních služeb a OSPOD

Stále více se v posledních letech mluví o spolupráci sociálních služeb (nejen neziskových organizací, ale i služeb zřizovaných obcemi) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které by měly identifikovat potřeby dysfunkčních rodin a v zájmu ochrany dítěte být těmi, kdo případ vedou a koordinují systém ochrany dítěte v konkrétních ...

by Šimková, Lenka | 15 Jan 2019, 17:55

[>> more]
ABOUT ARTICLES

The Articles collection contains articles published in journals, articles cited by students in case reports have a mark KN.