Translations / studentské překlady

Pojmová stavba času / Glasersfeld, Ernst von


In: Key Works in Radical Constructivism. Rotterdam, Sense Publishers. 2007. 22. kapitola
Hostitelský dokument

Dovolte mi na úvod říci, že prozatímní a spíše spekulativní nápady, které zde uvádím neslouží k tomu, aby zodpověděly otázku toho, co čas je v ontologickém smyslu. Jsem zaujat tím, jak přemýšlející mysl dokáže přijít na to, jak mít správné pojetí o čase. Toto pojetí bylo problémem od počátku Západní filosofie. Vyplývalo to z nesmiřitelného konfliktu mezi Parmenidesovým pojetím věčného, neměnného světa bytí a Heraklidovým ustavičným plynutím.

Hesla: klasika ; kybernetika ; poznání ; čas

V kolekcích: Theses > Translations


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)