Reports / sam

Několik poznámek k zacházení s „Ockhamovou břitvou“ v poradenské praxi / Zatloukal, Leoš

Dalet,

Příspěvek se zabývá tím, jak využívat teorie v každodenní poradenské praxi. Věnuje se tomu, jak rozpoznat užitečné teorie od neužitečných a jakým způsobem teoretizovat dostatečné ale přitom nesklouznout k planému teoretizování. Autor vychází z přístupu zaměřeného na řešení (solution-focused approach) a hájí maximální jednoduchost a úspornost, přitom zároveň upozorňuje i na rizika přílišných zjednodušení. Příspěvek bude doplněn příklady z praxe.

Hesla: Ockhamova břitva ; postmoderní myšlení ; SF

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)