Thesis / kazuistiky

Anabela / Brichová, Marie

2022. 18 s.

Cílem tohoto textu je popsat můj styl práce a ukázat konstruktivistické myšlení. Při práci s klientem vytvářím kongruentní prostředí. Konstruovat pak musím takovým způsobem, aby výsledný celek dával - minimálně mně - nějaký smysl, což mi dodává klid.

V kolekcích: Theses > Thesis


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)