Subject: metoda a technika

See also: reflektování

Má-li metoda odpovídat filosofii, musí vycházet z toho, co terapeut může a nemůže. Protože může než zacházet se sebou, je metodou způsob jak zachází se svými nápady a možnostmi, nazývaný reflektování.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)metodaatechnika


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)