Translations / citováno studenty KN103

Vidět a slyšet a být viděn a slyšen / Andersen, Tom

Originální název: See and Hear and Be Seen and Heard


In: Friedman, S. : The New Language of Change: Constructive Collaboration in Psychotherapy. New York: Guilford Press, 1993
Hostitelský dokument

Dlouho potom, co se reflektující procesy objevily, začal jsem o nich přemýšlet jako o přesunech mezi mluvením o nějaké věci ve vnějším dialogu s druhými a nečinným sezením a nasloucháním tomu, jak o stejné věci mluví ostatní. Během naslouchání druhým vede člověk nevyhnutelně vnitřní dialog (dialog „skrze slova„) sám se sebou. Dá se tedy říci, že o dané věci se hovoří ze dvou různých pohledů – ve vnitřním a vnějším dialogu. Je-li věc nahlížena střídavě z obou perspektiv, objevují se nové nápady (Bateson, 1979).

Hesla: kazuistika ; reflektující tým ; struktura rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Fulltext:
Download fulltextPDF Download fulltextPDF (PDFA)
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)