Systémové a systemické směry v psychoterapii a psychosomatice

Cílem takto pojaté terapie není odstranění neurobiologické danosti psychosomatického reagování, ale dosažení takové změny v sociálním systému nemocného (rodinném, pracovním), která umožní opustit tvorbu symptomů. Teprve v další, “růstové fázi” léčby, pokud o ni psychosomatický pacient projeví zájem, je možné dlouhodobou celostně pojatou terapií rozvinout i “emoční část” jeho osobnosti ...

by Konečný, Martin | 5 May 2014, 9:15 | historický kontext   psychosomatika