Návštěva na jiné planetě

Čas od času mi přijde užitečné zavítat tzv. jinam, abych získala nové podněty a pohled zvenku i na svoje vlastní přemýšlení. Je překvapivé, jak různé kultury a zvyky panují na různých planetách, osídlených zdánlivě stejným živočišným druhem, supervizory. Vystoupit z komfortní zóny zavedených mravů abych tak řekla, bývá vítaným dobrodružstvím. ...

by Kunertová, Olga | 3 Feb 2022, 9:58


Author: Kunertová, Olga

MUDr. Olga Kunertová, psychiatr, svého času společnice Gaudia-ISZ s.r.o., ředitelka a spoluzakladatelka organizace PRO Gaudia z.ú., majitelka a ředitelka Psychoterapeutického centra Gaudia a vzdělávacího Gaudia Institutu, členka výboru ČAP (České asociace pro psychoterapii), odborná garantka Terap.io..