Závěrečná práce

Ze své pozice psychiatra je mi blízká funkce psychoterapie podle Vymětala et al. Psychoterapii nabízím jako placenou službu - není automatickou součástí lékařského vyšetření. Klienty jsou psychiatričtí pacienti - moji i jiných lékařů, ale i lidé mimo tento obor. Věnovala jsem se individuální a párové terapii.

by Trejtnarová, Darja | 4 Jan 2022, 18:25


Emoce

Publikace v oboru systemické terapie devadesátých let vzbudily dojem, jako by po takzvaném konstruktivistickém obratu osmdesátých let klepal na dveře nový obrat, totiž afektivní obrat. Jde o spisy autorů, kteří se vedle svého zájmu o systemiku zabývají strukturalistickým a psychoanalytickým myšlením. Tito autoři se odvolávají mimo jiné na působivé výsledky ...

by Ludewig, Kurt ; Trejtnarová, Darja ; Tussetschlägerová, Jana | 15 Nov 2017, 8:11