Sezení s panem Vaškem

Terapeutická práce s klientem, s využitím narativního a na řešení orientovaného přístupu. Hlavním cílem sezení bylo umožnit klientovi, aby si urovnal myšlenky, lépe se v sobě zorientoval a mohl tak učinit rozhodnutí, zda odejít od partnerky a dcery či ne. Součástí tohoto procesu byla i práce na vlastnostech klienta, které ...

by Turková, Alžběta | 15 May 2015, 17:35 | kazuistika  


Řešení se skrývá za úsměvem

Terapeuti se nemají pokoušet dělat pro klienty to, co klienti mohou pro sebe udělat sami. To znamená, že terapeuti nemají zásobit klienty užitečnými otázkami, když to klienti sami dělají lépe. Kdykoliv klienti sami dovedou: Myslet, dotazovat se, odpovídat si, hodnotit, tak terapeuti od tohoto upustí. To je způsob, jakým se ...

| Solution Centre

by Panayotov, Plamen ; Turková, Alžběta | 28 Mar 2014, 15:37 | návody   SF   koány   kazuistika