Subject: narativní přístup

Variant(s): narace, narativní psychologie, narativní, narativní management, příběh, narativa

Celkem záznamů: 48Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)narativnipristup


Translations / studentské překlady

Děti, trauma a rozvíjení podřízené (alternativní) dějové linie příběhu / White, Michael -- Soldán, Jan (překlad) -- Burianová, Martina (překlad)

Originální název: Children, Trauma and Subordinate Storyline Development

In: The International Journal of Narrative Therapy and Community Work. - č. 3-4, - 2005

V tomto článku vyzdvihuje Michael White důležitost rozvíjení podřízených dějových linií příběhu v rozhovorech s dětmi, které byly vystaveny traumatické zkušenosti. Jejich rozvíjení poskytuje dětem bezpečný prostor pro vyjádření jejich identity, díky němuž mohou začít vyjadřovat traumatickou zkušenost. Tímto způsobem je možné, aby si děti vytvořily jistou míru odolnosti před re-traumatizací v situaci, kdy jsou vybízeny, aby své zážitky sdílely. Článek nabízí také ukázky možností užití těchto konceptů v konzultaci s dětmi.

Hesla: narativni přístup

V kolekcích: Theses > Translations


Thesis / kazuistiky

Unavená máma / Lorenzová, Jitka

Beroun: 2014. 13 s.

Paní Magda hodně mluvila a téměř jedním dechem přecházela od jednoho problémového popisu k druhému, přerušit ji vyžadovalo dávku terapeutické pohotovosti a odvahy. Čeho jsem se to vlastně bála? Nemyslím, že ztráty připojení, vztah s klientkou byl velmi dobrý. Přesto mě jakési obavy v prvních konzultacích brzdily při práci v míře, která byla velmi nepohodlná a venkoncem nevedla ke změně.

Hesla: externalizace ; formulování zakázky ; kazuistika ; medikace ; narativní přístup ; připojení ; soukromá praxe ; stěžovatel ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Articles / překlady

O nesnázích systemické narace / Kriz, Jürgen

In: Systém rodiny. - č. 11, s. 105-111. - 1998

V psychoterapeutické profesi si lidé všeobecně stěžují, že mezi vědou a praxí existuje velká propast. Tato stížnost je stejně stará a často opakovaná jako nesporně vhodná. V hlubinně psychologickém analytickém přístupu stejně jako v na učení zaměřeném behaviorálním přístupu byly nicméně postaveny alespoň potřebné mosty: oba přístupy vyvinuly v rámci specifické metodologie taková řešení, aby mohly být dostatečně propojeny teoretické koncepty a praktické konání a aby se otevřely - rovněž vnitřně paradigmatickému - výzkumu. Oproti tomu se pro systemické přístupy jeví tato propast stále ještě nepřemostitelně hluboká (podobně jako ostatně pro humanistické přístupy, které lze v jádru také označit jako docela systemické – což explicitně platí např. pro na klienta orientovaný přístup Carla Rogerse nebo gestalterapii). Propast mezi vzkvétající a dobře etablovanou systemickou praxí na jedné straně a rovněž dobře etablovanými systemickými teoretickými koncepty na straně druhé bude překlenuta spíše barvami hýřící duhou než nosnými mosty.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Reports

Narativní přístup: Organizace jako dobrý příběh, rozhovor jako tvorba příběhu / Strnad, Vratislav -- Hesoun, Jan

In: Prezentace na 1. slovenské konferenci o koučování, Bánská Bystrica, květen 2005, prezentace na Letní univerzitě SOL – Privatuniversität für Management Wien - v Benátkách. - - 2005

Jak ze zkušenosti všichni dávno víme, firmy nejsou tvořeny jen produkty, rozvojovými projekty, ani je netvoří jakkoli magická čísla ekonomických ukazatelů, ale – firmy jsou tvořeny především lidmi. Jak dnes s pýchou i s rozpaky říkáme - lidskými zdroji. Lidé mají svoji osobní historii a svůj profesionální vývoj, aktuálně vyjádřený svým závazkem vůči firmě. Ten se projevuje plněním pracovních úkolů na úrovni zaměstnance. K nim se - na úrovni majitelů či managementu - přidávají vize a projekty toho, jak by měla fungovat celá firma. Čím vyšší je postavení člověka ve firemní hierarchii, tím větší je jeho možnost ovlivnit svými vizemi chod celé firmy.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Fáze narativní terapie / Skorunka, David

6 s.

In: Narativní přístup v psychoterapii, disertační práce. -

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta / Skorunka, David

Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008. 193 s.

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v psychologii, sociálních vědách a psychoterapii. Empirická část obsahuje detailní rozbor tří kasuistických případů (angl. single case study) a psychoterapeutického procesu, který vycházel z principů narativní terapie. Psychoterapeutický proces je zprvu nahlížen autorem disertační práce, který byl zároveň terapeutem, scílem posouzení přínosu narativního přístupu, tzv. construct validation research (Hiles, 2005). Součástí tohoto zpracování je i pohled klientů. Ten je k dispozici v podobě výňatků z terapeutických sezení získaných audio záznamy a také díky dotazníku, který klienti vyplnili s určitým časovým odstupem po skončení psychoterapeutické spolupráce (podrobněji v empirické části).

Různé: Disertační práce

Hesla: kazuistika ; metafory ; narativní přístup ; přepis rozhovoru ; terapeutické postupy

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Reports

Narativní přístup / Novotná, Nora

5 s.

V rámci ISZ je tedy zastávána konstruktivistická odnož narativního přístupu k terapii. Jeho hlavními představiteli jsou Michael White, australský rodinný terapeut a David Epston, novozélandský terapeut. Vycházeli ze základní teze Batesona – protože nemůžeme proniknout k objektivní realitě, všechno naše vědění je akt interpretace. Narativní terapie byla O ́Hanlonem (1994) nazvána „třetí vlnou“, která následuje po Freudovi a patologizujícím pohledu.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Příběh setkání: narativní výzkum / Chvístková, Lucie

2004: 6 s.

Vzhledem k tomu, že můj zájem i zkušenost se poutá k narativnímu typu výzkumu, pokusím se i svou následující reflexi vztahu mezi respondentem a výzkumníkem pojmout formou vyprávění. Vyprávění o konkrétním výzkumu, o konkrétním příběhu sdílení zkušeností s druhými lidmi.

Hesla: narativní přístup ; výzkum

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Thesis / kazuistiky

Komentovaná kasuistika / Václavková, Renata

Valašské Meziříčí: 2005. 13 s.

Řekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme setkávat jedenkrát za dva týdny. Paní Lidka provedla ve svém životě dalo by se říci radikální změnu. Opustila domov, partnera, chce být utajeným klientem.

Hesla: azylový dům pro matky s dětmi ; domácí násilí ; kazuistika ; narativní přístup ; osvícené jasno ; rituály ; strach ; tupé prázdno ; vymezení nabídky

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports