Articles

Téma víry v psychoterapii / Balcar, Karel

Příspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či překážkami.

Hesla: návody ; vyznání

Viz též: http://www.pvsps.cz/

V kolekcích: Books, Articles & Reports > ArticlesSubject: vyznání

Variant(s): víra, spiritualita, náboženství, konfese

Celkem záznamů: 2

Náboženské přesvědčení samo není předmětem psychoterapie. Stává se jím, když je klient svým vyznáním sužován a potřebuje řešit nikoli teologické otázky, ale své životní problémy spojené s vlastní vírou.Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)vyznani


Thesis / kazuistiky

Rosteme ve víře ... v nás i klienty / Horáková, Markéta

2017. 16 s.

Název je vyjádřením naděje začínajícího terapeuta ve zlepšování svých terapeutických dovedností a vyjádření naděje v klienta, že dokáže s pomocí terapeuta, ho nakonec ve svém životě vůbec nepotřebovat.

Hesla: kazuistika ; vyznání

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports