Reports / sam

Michael White and Steve de Shazer: New Directions in Family Therapy / Chang, Jeff -- Phillips, Michele

- 1993

Our attraction to these approaches and our observation of their siilarities and differences le us to try and to place these two therapeutic approaches in context.

Hesla: narativní přístup ; solution focused

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Au bord de la riviere: ou comment rester décentré par rapport à l’histoire de son client / Brémond, Pierre -- Janečková, Míla (překlad)

Ceci est l'histoire de ce que Cristina, Pierre, Philippe et Gilles ont vécu, avec leurs pairs, tous coachs, lors d'un atelier d'analyse de pratiques. Cristina souhaitait ardemment travailler sur sa situation. L'ingénierie de l'atelier s'appuyait sur les pratiques narratives. Dans cette "arène thérapeutique", comme la nomme Michael White, je suis l’animateur garant du cadre et du processus. Je propose à Cristina de se placer au centre, devant ses pairs, "témoins extérieurs" de son récit et placés en arc de cercle face à elle. Décentré et influent, je suis à ses côtés pour l'accompagner. Cristina commence alors à raconter….

Hesla: kazuistika ; koučování ; narativní přístup ; změna

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Translations / překlady

Thomas / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 3. kapitola
Hostitelský dokument

Thomas navštěvoval poradkyni Cheryl pět měsíců. S konzultacemi souhlasil na základě podmínky, jež byla součástí smlouvy s ubytovací službou. Tato služba mu pomohla odejít z ulice, ale musel dát souhlas s poradenstvím. Thomas neměl o setkání s poradcem zájem, ale smířil se s tím, neboť si byl vědom faktu, že je velice zkušený v odrazování zájmu ostatních lidí o svůj život, a to především v odrazování zájmu poradců. Předpokládal, že by mohl využít své dovednosti k tomu, aby byl z poradenství rychle propuštěn, ale aby současně splnil požadavek ubytovací služby.

Hesla: kazuistika ; přepis rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Translations / překlady

Poziční mapy: Čtyři kategorie dotazování / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 1. kapitola
Hostitelský dokument

Hlavní předmět této kapitoly je použití v externalizujícího rozhovoru, aby vysvětlil s jakými problémy lidé vyhledají terapii. Nicméně externalizující rozhovor může být také použit všestranně v korigování a rekonstruování toho, co lidé často nazývají „síly“ a „zdroje“.

Hesla: kazuistika ; pátraní po zdrojích ; přepis rozhovoru ; zdroje

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Translations / překlady

Konverzace vedoucí k unikátním výsledkům / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 5. kapitola
Hostitelský dokument

Přestože je život bohatý na prožité zážitky, dáváme mnohým z těchto zážitků jen málo pozornosti. Prvky těchto prožitých zážitků, které jsou považovány za důležité se stanou součástí našeho vědomí a našeho životního příběhu (jen velmi malé množství zážitků je vybráno). Obrovnské množství zážitků z každodenního života jen blikne na obrazovce našeho vědomí a je zapomenuto v historickém vakuu. Mnoho těchto zážitků je “mimo fázi” v kontextu dominantích příběhů našeho života a proto nejsou ani zaregistrovány a nepřikládá se jim žádná váha. Tyto mimo-fázové zážitky mohou ale být potenciálně důležité a při vhodných podmínkách mohou vézt k “unikátním výsledkům” nebo “vyjímkám”. Identifikace těchto mimo-fázových prvků prožitých zážitků může zajistit první krok ve vývoji alternativního životního příběhu.

Hesla: přepis rozhovoru ; výjimky

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / překlady

Reautorizační konverzace / White, Michael -- Krupíková, Jitka (překlad) -- Šafrová, Kateřina (překlad)


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007.2. kapitola
Hostitelský dokument

Když lidé konzultují s terapeutem,vyprávějí příběhy, hovoří o historii svých problémů, nesnázích nebo dilematech, které je přivádějí do terapie a vyhodnocují, co stálo za jejich rozhodnutím vyhledat pomoc. Když toto dělají, propojují jednotlivé události svého života do posloupností, které rozvíjejí v průběhu času dle tématu nebo zápletky. V těchto tématech se často odráží selhání, ztráty, nekompetentnost, beznaděj nebo marnost. Společně s tím lidé opakovaně odkazují na figury nebo protagonisty, kteří hrají hlavní roli v příběhu a sdílejí s terapeutem své závěry nejen o identitě těchto figur nebo protagonistů, ale také o jejich motivech, záměrech a osobních charakteristikách. Reautorizační konverzace zvou lidi k tomu, abypokračovali v rozvíjení příběhů o svých životech. Kromě toho ale také pomáhají lidem zahrnout některé z nejvíce odmítaných, ale potenciálně významých, událostí a zkušeností, které stojí mimo jejich dominující příněh. Tyto události a zkušenosti jsou nazývány “unique outcomes” nebo“výjimky”.

Hesla: přepis rozhovoru ; výjimky

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / překlady

Externalizování problému / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. Výňatek.
Hostitelský dokument

„Externalizování je takový přístup k terapii, který podněcuje klienty k tomu, aby zpředmětnili a občas personifikovali problémy, které je trápí. V tomto procesu se problém stává oddělenou entitou, a tudíž vnější vůči osobě nebo vztahu, který byl popsán jako problémový. Tyto problémy, které jsou považovány za inherentní (vnitřní, vrozené), stejně jako ty relativně stálé rysy, které jsou přisuzovány osobám a vztahům, jsou pak méně fixovány a méně omezují.

Hesla: externalizace

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / překlady

Jeffrey / White, Michael -- Kunešová, Alice (překlad)


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. Výňatek.
Hostitelský dokument

A opravdu, za chvíli jsme všichni seděli v mé pracovně – Beth a Andrew na židli a Jeffrey na houpacím koni, kterému přibyly nohy navíc a který se zjevně stal krátkozrakým, protože vrážel do všeho, co mohl. Připadalo mi to zvláštní, ale soustředil jsem se na Andrewa a Beth, abych zjistil, co je ke mně přivádí. Andrew se náhle vymrštil ze židle a skočil na mě – nejdřív jsem myslel, že mě chtěl zasáhnout a netrefil se, protože je taky trochu krátkozraký. Naštěstí se ukázalo, že to nebyl zlý úmysl, ale pokus uchránit mě před padající tabulí za mými zády. Tato příhoda mě trochu rozrušila, ale byl jsem vděčný za jeho snahu. Za několik minut se Beth a Andrewovi podařilo nastolit v místnosti klid a já jsem využil této příležitosti, abych se znovu zeptal na důvod jejich návštěvy.

Hesla: AHDH ; kazuistika ; přepis rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reportsPerson: Tomm, Karl

Celkem záznamů: 3

Karl Tomm has been the director of the Family Therapy Program in Calgary for more than 35 years. He has developed an international reputation not only as a family therapist, major innovator, theoretician, and trainer of family therapists but also as a leader in facilitating dialogues among many of the world’s family therapists. He started his career applying the problem-solving approach to family therapy developed by Nathan Epstein. In the 1980s, championed the work of the Milan Group. More recently, Karl has promoted the work of Michael White and David Epston in narrative therapy.

 


Tomm, Karl_2010

Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)tommkarl


Articles

Some Historical Conditions of Narrative Work / Beels, Christian C.

In: Family Process. - Roč. 48, č. 3, s. 363-378. - 2009

Written to honor the immense contribution of Michael White as a leader in the de­velopment of narrative therapy, this historical essay contrasts the origins of psycho­analysis, family therapy and narrative therapy. Changes in the understanding of therapeutic strategies, methods of training and supervision, styles of leadership, the involvement of audiences in the therapeutic and training processes, and conceptions of the nature of the mind are described.

Hesla: historie ; narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles