Books

Pečovatelská služba a individuální plánování; 1. vydání / Hauke, Marcela

Praha: Grada, 2011. 136 s. -- ISBN: 978-80-247-3849-9

Kniha má ambice být Vám nápomocna na Vaší cestě naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, a to standardů týkajících se individuálního plánování. Nabízí Vám neotřelý pohled na tuto problematiku. Opírám se především o své dlouholeté zkušenosti z práce se seniory v pečovatelských službách a z tvorby standardů, o svou lektorskou činnost zaměřenou na individuální plánování v pečovatelských službách a o zkušenosti z inspekce poskytování sociálních služeb, jíž jsem naši organizaci provedla.

Hesla: individuální plánování ; pečovatelská služba ; sociální práce ; standardy

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Fulltext:
priloha4 - Download fulltextPDF
kniha - Download fulltextPDF
priloha 1 - Download fulltextPDF
priloha 2 - Download fulltextPDF
priloha 3 - Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)