Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Předmětem předkládaného výzkumu je sebezkušenost psychoterapeuta a její důležitosti coby účinného faktoru v psychoterapii. Idea k tomuto výzkumu vznikla na 6. konferenci České asociace pro psychoterapii, která se konala v říjnu 2017 v Praze. Na této „čejenské“ konferenci (bez přednášejícího, moderátoři vedli diskusní bloky) byl jeden blok věnován tématu sebezkušenosti ...

by Hrdličková, Petra | 30 Aug 2022, 8:50 | diplomová práce   sebezkušenost  


Therapy as Social Construction

This series is designed to facilitate, across discipline and national boun­daries, an emergent dialogue within the social sciences which many believe presages a major shift in the western intellectual tradition.

by Gergen, Kenneth J. | 2 Feb 2022, 11:47 | sborník  


Family Preservation: A Brief Therapy Workbook

This manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.

| PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim | 3 Jun 2017, 7:23 | problémové rodiny   rodinná psychoterapie   sanace rodiny   sociální péče   sociální práce   výjimky  


Leitmotive systemischer Therapie: pracovní verze

Dieses Buch handelt von Entwicklungen in Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Weitgehend überarbeitete und aktualisierte Versionen von bisher unveröffentlichten Vorträgen sowie von verstreut in Sammelbänden und Fachzeitschriften erschienenen Texten werden zu einem zusammenhängenden Band über die Grundlagen, Konzepte, Kontexte und Praxis der systemischen Therapie gebündelt.

| PŘEKLAD kap.2.1
PŘEKLAD kap. 3.3
PŘEKLAD kap. 4.2
PŘEKLAD kap. 4.3
PŘEKLAD kap. 4.4

by Ludewig, Kurt | 3 May 2016, 15:37 | teorie   systemická terapie   kazuistika  


O vzniku druhů přírodním výběrem: neboli uchování prospěšných plemen v boji o život

Tímto novým, kritickým překladem Darwinova klasického díla „O vzniku druhů“ splácí opožděně česká pokroková biologie a vlastně celá naše pokroková věda vůbec první část velkého dluhu geniálnímu zakladateli vědecké vývojové nauky a vědecké biologie jako takové.

by Darwin, Charles ; Hadač, Emil ; Hadačová, Alena | 2 May 2016, 10:04 | evoluce  


Jitro kouzelníků: Úvod do fantaskního realismu

Tato kniha není román, ač její záměr je romaneskní. Nepatří k literatuře vědecké fikce, ač se v ní dotýkáme mýtů, které vyživují tento literární žánr. Není sbírkou bizarních faktů, ačkoli andělu bizarnosti se v ní dobře daří. Není také vědeckým přínosem, nástrojem neznámého učení, svědectvím, dokumentem nebo mravním naučením. Je ...

by Bergier, Jacques ; Pauwels, Louis | 2 May 2016, 9:19 | postmoderní myšlení  


Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 17 Feb 2016, 10:17 | rodinná terapie   teorie   systemická terapie   kazuistika  


Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View

The present work is a description of certain ceremonial behaviour of the latmul people of New Guinea in which men women and women dress as men, and an attempt crude and imperfect, since the technique is new to relate this behaviour, not only to the structure and pragmatic dress as ...

by Bateson, Gregory | 30 May 2015, 20:00 | antropologie   etnografie   gender  


Key Works in Radical Constructivism

Western philosophers have with few exceptions perpetuated the belief that true knowledge exists apart from the knower. Although they have been unable to show how it might enter the human head, they have staunchly condemned as ‘genetic fallacy’ any investigation of how the knower might generate it. The essays in ...

| Překlad 22. kapitoly
Překlad 1. kapitoly
Překlad 13. kapitoly
Překlad 6. kapitoly
Překlad 5. kapitoly
Překlad 3. kapitoly
Překlad 4. kapitoly
Překlad 16. kapitoly

by Glasersfeld, Ernst von | 14 Jan 2015, 8:20 | kybernetika   poznání   klasika  


Pečovatelská služba a individuální plánování; 1. vydání

Kniha má ambice být Vám nápomocna na Vaší cestě naplňování standardů kvality poskytovaných služeb, a to standardů týkajících se individuálního plánování. Nabízí Vám neotřelý pohled na tuto problematiku. Opírám se především o své dlouholeté zkušenosti z práce se seniory v pečovatelských službách a z tvorby standardů, o svou lektorskou činnost zaměřenou na individuální ...

by Hauke, Marcela | 14 Jan 2015, 7:54 | standardy   individuální plánování   pečovatelská služba   sociální práce   individuální plánování   pečovatelská služba  

[>> more]
ABOUT BOOKS

The Books collection contains monographs cited by students in case studies.