Articles

Selektivní kritika knihy současná psychoterapie aneb kritika kvantitativního výzkumu na konkrétních příkladech / Barbarič, Juraj

In: PSYCHOSOM. - Roč. 9, č. 3-4, s. 197-216. - 2011

Tuto esej píši a uveřejňuji z podnětu některých kapitol zmíněné knihy, ale také z podnětu Mezinárodního psychoterapeutického sympozia 2011, které pořádala Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a časopis Psychoterapie ve dnech 26.–27. května 2011 v Brně. Protože toto sympozium bylo věnováno oblasti výzkumu psychoterapie, explicitně formulované téma znělo: „CO A JAK UMÍME ZKOUMAT V PROCESU PSYCHOTERAPIE“ aneb „ODKUD VÍME TO, O ČEM SI MYSLÍME, ŽE O PSYCHOTERAPII VÍME“.

Hesla: kritika ; postmoderní myšlení

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)