Author: Andersen, Tom

Profesor sociální psychiatrie na Institute of Community medicine, University Ttromsø, Norsko. Spojen s pojmem Reflektující tým. Psychoterapeut, původně vystudoval praktické lékařství. Tragicky zahynul pádem ze skály při venčení psa. Inspiroval se prací např. Jaye Haleye, Salvadora Minuchina nebo Paula Watzlavicka, spolupracoval s Jaakkem Seikkulou z Finska, který je. ...


Vidět a slyšet a být viděn a slyšen

Dlouho potom, co se reflektující procesy objevily, začal jsem o nich přemýšlet jako o přesunech mezi mluvením o nějaké věci ve vnějším dialogu s druhými a nečinným sezením a nasloucháním tomu, jak o stejné věci mluví ostatní. Během naslouchání druhým vede člověk nevyhnutelně vnitřní dialog (dialog „skrze slova„) sám se ...

KN103

by Andersen, Tom | 28 Mar 2014, 14:27 | reflektující tým   kazuistika   struktura rozhovoru