Pták žal, život v iluzích a síla sebelásky

Slečna Smutná transformovala moje self1 v dovednosti být trpělivá, v dovednosti dát klientovi i sobě dostatek času ke zjištění, co mu dává smysl. Dopřát si komfort hledání porozumění někdy i jen pouhých slov a jejich významů. Přesto i po skončení terapie, kterou slečna Smutná hodnotila jako velmi přínosnou, si nejsem jistá, zda ...

by Burianová, Jana | 16 Mar 2019, 12:17 | kazuistika  


Vnitřní rozhovor terapeuta

Používání narativních metafor jako je text, příběh a rozhovor v rodinné terapii se zrodilo ze zklamání systemovými/kybernetickými metaforami do té doby dominantními v rodinné terapii. (Anderson & Goolishian, 1990a).

by Robert Peter ; Burianová, Jana ; Neumannová, Martina | 21 Jan 2017, 10:45 | narativní   návody