Zvládnutá úzkost

Pavlína je mladá dívka okolo 20 let, studující VŠ. Je z malého města a aktuálně jsou vánoční svátky, proto se rozhodla zkusit online terapii, která byla snadno dostupná. Přichází s tím, že chce vědět, co s ní je.

by Fialová, Denisa | 30 Sep 2020, 9:36 | kazuistika  


Pocta Jeanu Piagetovi

Jean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt ...

by Glasersfeld, Ernst von ; Fialová, Denisa ; Junková, Zuzana | 26 Jun 2019, 8:32