Smířit se s porodem

„Mám trauma z prvního porodu a teď jsem opět těhotná. Kdy se můžeme sejít?“ znělo v její první zprávě. Nejsem zvyklá na takovou přímost a míru informací během prvního, obzvlášť psaného kontaktu, přesto mě ženina otevřenost příjemně zaujala a probudila ve mně zvědavost na ni a její vyprávění. Dohodli jsme ...

by Junková, Zuzana | 4 Jan 2022, 17:54 | online  


Pocta Jeanu Piagetovi

Jean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt ...

by Glasersfeld, Ernst von ; Fialová, Denisa ; Junková, Zuzana | 26 Jun 2019, 8:32


Author: Junková, Zuzana

přerušila v UT15 a dokončila v UT16