Beyond Technique in Solution

I remember my first clinical supervisor, many years ago, repeating over and over again, "Stay with the feelings." Later, when I took training in family therapy, another supervisor kept saying, "Stay away tfom the feelings." Today, I tell trainees, "Dont ignore the feelings."

KN107 | PŘEKLAD

by Lipchik, Eve | 2 Jul 2015, 14:05 | kazuistika   přepis rozhovoru   SF   emoce   kazuistika  


Emócie v terapii orientovanej na riešenie

Spomínam si na svojho prvého učiteľa pred rokmi, ktorý neustále opakoval, „ zostaň so svojimi pocitmi.“ Neskôr, keď som bola vo výcviku v rodinnej terapii iný učiteľ zvykol vravieť, „ Zostaňte stranou od emócií.“ Dnes, vravím svojím študentom, „ Neignorujte emócie.“ Vyzdvihovanie dôležistosti alebo naopak dávanie emócií do pozadia v ...

KN107

by Lipchik, Eve | 23 Apr 2014, 7:48 | kazuistika   přepis rozhovoru   SF   emoce   kazuistika  


Author: Lipchik, Eve