Za hranice online komunikace

Terapeutická setkání probíhala v rámci ambulatního pracovičtě střediska výchovné péče (SVP), jehož posláním je preventivně-výchovná péče o klienty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování.

by Otavová, Mlada | 4 Mar 2017, 11:24 | kazuistika  


Author: Otavová, Mlada