Nerozhodná Hana

Spolupráce s Hanou trvala z mého pohledu celkem dlouho – téměř dva roky. Díky delší době, po kterou ke mně Hana docházela, mohu jak u ní, tak i u sebe pozorovat změny. Také si všímat chyb, které jsem udělala.

by Poláková, Ladislava | 4 Oct 2020, 13:39 | kazuistika