The Origin of the Solution-Focused Approach

The solution-focused approach to therapy and coaching has its roots in the work done by herapists in the second half of the twentieth century. This article discusses some important recursors, such as Milton Erickson and the Mental Research Institute. Further, it shows how the members of the Brief Family ...

by Visser, Coert | 1 Jul 2015, 19:47 | SF   historie   klasika  


Author: Visser, Coert


Rozhovor s Insoo Kim Berg

Pravděpodobně neexistuje osoba důležitější pro vznik a rozvoj krátké terapie orientované na řešení než Insoo Kim Berg. Drobná Američanka korejského původu s velkým jménem. Je jednou z nejdůležitějších inspirací téměř všech na řešení zaměřených terapeutů, které znám. Spolu se svým manželem, Stevem De Shazerem, rozpracovali krátkou na řešení orientovanou terapii.

by Berg, Insoo Kim ; Visser, Coert | 1 Apr 2014, 14:36 | SF   interview   klasika