Reports

Integrace předpokládá integrování / Úlehla, Ivan

- 1997

Rád bych načal veřejnou rozpravu o činnosti, která mi není jasná. Není mi jasná, ačkoli jsem ji sám z nedostatku něčeho jiného dělal mnoho let. A po té, co už jsem si skoro myslel, že už ji nedělám, jsem zjistil, že nepochybně pokračuji. Mám na mysli výběr toho, proč dělám právě to, co dělám, myšleno při práci s klientem v terapii. Po letech eklektického (dnes by se asi řeklo integračního) hledání jsem přijal za svůj systemický přístup.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Dopouštíte se podvodu a sami jste jeho oběti / Úlehla, Ivan

- 1999

Pracovníci ÚP jsou cvičeni v řešení individuálních problémů, jejich nalézání a řešení. proto také takové problémy nalézají a řeší u svých klientů. Jenomže ti nemají primárně individuální problémy – oni prostě a obyčejně chtějí práci. A protože Úřad práce inzeruje, že práci zprostředkovává, jdou si o práci říct. Namísto nabídky práce – která není – však dostanou nabídku zabývat se vlastními sociálně psychologickými problémy, které, pokud se nám chce, najdeme vždy u kohokoliv. Tedy i pracovníci je vidí a nacházejí u uchazečů o zaměstnání. Jenomže tito uchazeči o takovou službu nestojí, kvůli ní se nevydávají na ÚP a proto se oprávněně zlobí. Říkají, že jejich situaci pracovníci nerozumí, že je posílají od čerta k ďáblu, že je nutí dělat věci, které si nepřišli objednat. Že s nimi dělají všechno jiné, než aby jim nabízeli práci.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Další přemýšlení nad kontrolou - staráním se / Úlehla, Ivan

- 2010

Ke kontrole máme jako konstruktivisti stále ještě nevyjasněný vztah. To, že jsme ji zahrnuli mezi profesionální způsoby práce z ní nesňalo punc ně­čeho nežádoucího. To že jsme profesionální způsob práce přejmenovali na starání se, ještě nedokončilo vyrovnání našeho pohledu na spolupráci a starání se jako dvě rovnocenné, stejně hodnotné, a stejně často používané psychoterapeutické po­stupy.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Být psychotereput / Úlehla, Ivan

In: Psychoterapeutickeá konference v Trenčianských Teplicích. - - 1995

Dámy a pánové, doufám, že se Vás nedotknu předpokladem, že i Vy se doma občas střetnete, stejně jako já. Možná také Vás někdy napadlo uplatnit přitom nějaký terapeutický postup. Zvláště, když se tak učebnicově hodil na probíhající situaci. Já ano. Nevím, jak Vy, ale já dopadl bídně. Prostě to nefunguje. proč ale nefunguje to, co v terapeutickém kontextu zabírá?

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

Bezpečí a jistota / Úlehla, Ivan

Institut pro systemickou zkušenost,

In: Konference rodinné terapie v Košicích. - - 1996

Rád bych se s vámi zastavil u specifického momentu terapie. Je to chvíle, kdy jsem jako terapeut v rozhovoru s klientem „na řadě“. Co já to v tu chvíli vlastně dělám? Zdá se, že ze všeho nejvíc se zabývám tím, co se děje ve mně. To znamená procházím svými nápady, úvahami, pocity, či představami. Jinými slovy, probírám se tím, co mám právě na mysli. Všechny tyto mé pocity, nápady, představy, úvahy atd. mi pomáhají, abych já porozuměl tomu, oč v našem rozhovoru jde.

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports / překlady KN54

Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi / Cecchin, Gianfranco -- Lane, Gerry -- Ray, Wendel A. -- Úlehla, Ivan (překlad)

Originální název: The Cybernetics of Prejudices in the Practice of Psychotherapy

In: Systemic Thinking and Practice Series. London, Karnac Books 1994. -

Text, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví sepsání vlastních předpokladů autorů, předsudků jimž sami věří viz kapitola Klinické předsudky.

Různé: Poznámka překladatele

Hesla: klasika ; nesamozřejmost ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; samozřejmost ; teorie ; znevažování

Viz též: ebrary

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Translations / sam

Umírat v klidu / Berg, Insoo Kim -- Miller, Scott D. -- Úlehla, Ivan (překlad) -- Úlehlová, Lucie (překlad)

Originální název: Dying well. A Case Demonstration of Solution Focused Brief Therapy

In: The evolving therapist: ten years of the Family Therapy Networker. - - 1993

Překlad audio nahrávky konzultace " DYING WELL ". A Case Demonstration of Solution Focused Brief Therapy

Hesla: AIDS ; kazuistika ; přepis rozhovoru ; SF ; smrt a umírání

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Books / citováno studenty KN32

Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe; 3. vyd. / Úlehla, Ivan

Praha: SLON, 2007. 128 s. -- ISBN: 978-80-86429-36-6

Přiloženo je první, soukromé vydání.

Hesla: pomoc a kontrola ; pomáhající profese ; sociální praxe

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Books / citováno studenty KN26

Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení / Berg, Insoo Kim -- Úlehla, Ivan (překlad)

Praha: Portál, 2013. -- ISBN: 978-80-262-0500-5


In: Family Preservation: A Brief Therapy Workbook
Hostitelský dokument

V knize se objevují snad všechny základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu "nespravuj, co není rozbité" či "dělej víc toho, co funguje" atd. Zároveň s tím jsou představeny mnohé "techniky", které z těchto myšlenek přirozeně plynou, např. zázračná otázka, měřicí otázky, skládání komplimentů, přerámování.

Hesla: problémové rodiny ; rodinná psychoterapie ; sanace rodiny ; sociální práce ; sociální péče ; výjimky

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Highly RecommendedInstitution: Renesance, pracoviště ISZ

See also: Úlehla, Ivan

See also: Institut pro systemickou zkušenost, Vzdělávací středisko

Celkem záznamů: 2

Vznikla v roce 2005 jako samostatné pracoviště ISZ pod vedením Ivana Úlehly. V roce 2009 zanikla sloučením se Vzdělávacím střediskem.Control Number(s):

  • INSTITUTION|(SYS)renesance