Gregory Bateson, Systems Theory, and Autopoiesis

Bateson and Maturana, both contemporary philosophers and systemic thinkers, spent a good part of their academic careers searching for the "Patterns of Life";. Both men have strong backgrounds in cybernetics and were colleagues of the great cybernetician Heinz Von Foerester, who originated the legendary Macy conferences in the 1950's in ...

by Hallbom, Kristine | 28 Dec 2014, 16:29 | systémová teorie  


Six days of dying

Mary Catherine Bateson tells very movingly the story of Gregory's death and the days before and after.

| Six days of dying

by Bateson, Mary Catherine | 9 Sep 2014, 11:54


Gregory Bateson's Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy

Gregory Bateson was one of the first scholars to appreciate that the patterns of organization and relational symmetry evident in all living systems are indicative of mind. We should not forget that due to the nineteenth century polemic between science and religion, any consideration of purpose and plan, e.g., mental ...

| Gregory Bateson's Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy

by Bale, Lawrence, S. | 9 Sep 2014, 11:42


Gregory Bateson, cybernetics, and the social/behavioral sciences

Gregory Bateson's interdisciplinary work in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology was profoundly influenced by the ideas set forth in systems theory, communication theory, information theory and cybernetics. As is now quite common, Bateson used the single term cybernetics in reference to an aggregate of these ideas that grew together shortly ...

| Gregory Bateson, cybernetics, and the social/behavioral sciences

by Bale, Lawrence, S. | 9 Sep 2014, 9:52


Subject: cirkularita

Bateson charakterizuje cirkularitu v sociálních interakcích jako „reakce jedinců na reakce jiných jedinců“ (Bateson, 1958, cit. dle Rawlins, W. K. (1987). Gregory Bateson and the Composition of Human Communication.Research on Language and Social Interaction, 20, 53-77., s. 65-66)


Systemická terapie s jedincem

Koncept "cirkulárních otázek" je často zaměňován s konceptem cirkularity. Pojem "cirkulární otázky" byl upřednostňován v časech, kdy terapeut kladl v původním kontextu rodinné terapie každému členu rodiny popořádku otázky zaměřené na chování dvou či více jiných členů rodiny. Jinými slovy: Terapeut se pokoušel vyzvědět celostní pohled rodiny který tvořila síť ...

8 May 2014, 12:04 | cirkulární dotazování   kazuistika  


Ekologické myšlení: fragmenty slabikáře

Možná, že právě na tomto rozporu se dají ilustrovat dva ze základních principů toho “jiného myšlení”, tak, jak jsme se ho pokoušeli hledat a formulovat v sedmi seminářích Ekosystémového přemýšlení: 1/ Skutečnost není plně a úspěšně předvídatelná, nikoliv proto, že je příliš složitá a my nikdy neznáme všechny proměnné, ale ...

by Škrdlant, Tomáš | 6 May 2014, 14:40


Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology

This new edition, then, invites readers into an encounter with the work of Gregory Bateson that was only available to a few when the collection first appeared.

KN50 | PŘEKLAD kapitoly The Cybernetics of Self
PŘEKLAD kapitoly Form, Substance and Difference

by Bateson, Gregory | 23 Apr 2014, 6:59 | 1 comment | 1 review | klasika   alkohol   kybernetika   mysl