Jak systemicky (ne)zpracovat bolestný vztah s matkou

Radka byla svým psychiatrem viděna jako alkoholička a osoba s poruchou osobnosti. Mě to díky kontextu a konstruktivistickému pohledu na svět nemuselo příliš zajímat. Naštěstí.

by Singh, Marta | 4 Mar 2017, 11:38 | kazuistika   změna   alkohol  


Kybernetika "Já": teorie alkoholismu

Obecně se má za to, že „příčiny“ či „důvody“ alkoholismu lze nalézt v alkoholikově střízlivém životě. Ve svých střízlivých projevech bývají alkoholici obvykle titulováni výrazy jako „nedospělý“, „fixovaný na matku“, „orální“, „homosexuální“, „pasivně agresivní“, „bojící se úspěchu“, „přecitlivělý“, „hrdý“, „přátelský“ či prostě „slabý“. Avšak zřídkakdy se zkoumají logické implikace tohoto ...

by Bateson, Gregory ; Kučera, Marek | 12 May 2015, 7:54 | alkohol   anonymní alkoholici   klasika  


Subject: alkohol


Závěrečná práce

Vnímám, že se mi podařilo zajistit bezpečí pro K vzhledem k tématům, která jsme probíraly. Ve větší části konzultace se pohybuji v pomoci - terapii a na konci jsem přešla vlivem svého strachu o K do kontroly - přesvědčování. Při práci jsem měla stále na mysli naši zakázku týkající se ...

by Blažková, Marcela | 24 Jun 2014, 9:44 | kazuistika   sebereflexe   oblastní charita   partnerské vztahy   domácí násilí   alkohol   závislost   bezpečí   pátrání po zdrojích   připojení  


Závěrečná práce

Klient dále mluví o tom, že když pije, má díky tomu dva, tři dny jenom pro sebe. Na začátku alkoholové epizody je mu dobře, nespěchá nikam, odhazuje přehnanou sebekontrolu. Obvykle se snaží chovat tak, jak si myslí, že by se chovat měl. Sklenice alkoholu mu otevírá „dveře ven“, je to ...

by Vítek, Ivo | 3 May 2014, 17:38 | závislost   alkohol   kazuistika   oblastní charita   přepis rozhovoru   škálování  


Zbytečná námaha

Pokud se uskuteční třetí setkání, tak mám vypozorováno, že více kontroluji – mám potřebu klienta trochu brzdit, když si myslím, že staví vzdušné zámky a nepřipouští si i možné obtíže. V těchto setkáních musím hodně využívat reflektování, v rámci techniky „pražský výtah“ sjíždět do přízemí a uvědomovat si, co a ...

by Mikulášek, Ondřej | 1 May 2014, 10:50 | přepis rozhovoru   závislost   alkohol   kazuistika   léčba závislostí   externalizace   reflektování   párová terapie  


Sinusoida aneb všechno se vším souvisí

Říká-li tedy klientka, že pije a potřebuje nastartovat, což děláme, může se jí zdát z počátku, že se nic neděje. Ví-li, že k tomu, aby změna nastala musí sama chtít, a sama bude chtít až když se na sebe naštve, pak musíme počkat. Dojde-li posléze ke zlomu, a klientka si ...

by Guyazová, Radka | 28 Apr 2014, 6:58 | alkohol   porucha osobnosti   přepis rozhovoru   kazuistika   závislost   psychoterapeutické centrum   doprovázení   výjimky   zkušený klient   reflektující tým  


Steps to an Ecology of Mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology

This new edition, then, invites readers into an encounter with the work of Gregory Bateson that was only available to a few when the collection first appeared.

KN50 | PŘEKLAD kapitoly The Cybernetics of Self
PŘEKLAD kapitoly Form, Substance and Difference

by Bateson, Gregory | 23 Apr 2014, 6:59 | 1 comment | 1 review | klasika   alkohol   kybernetika   mysl  


Léčení alkoholismu narativní metodou: Studie případu a výklad

Vypravěčská metoda není ale vždy ta správná. Dle našich zkušeností se nejvíc hodí pro vzdělané lidi, kteří dokáží myslet abstraktně a kreativně. I přes toto omezení metoda funguje u lidí, kteří cítí potřebu víc kontrolovat svou léčbu a chtějí se aktivně dělit se svými lékaři o své životní zážitky a ...

| Canadian Family Physician

by Kaminski, D. ; Rabinowitz, S. ; Kasan, R. | 22 Apr 2014, 10:50 | alkohol   kazuistika   narativní přístup  


Práce s problémovými pijáky

Využití těch období, kdy alkohol nebyl problém, oněch „zdravých“ období, která existovala, ale nebyla párem rozpoznána, se v tomto případě stalo základem pro úspěšné vyléčení. Toto je první z osmi zásad nebo předpokladů na řešení orientovaného přístupu – důraz na duševní zdraví proti duševní nemoci.

KN10

by Berg, Insoo Kim ; Miller, Scott D. | 26 Mar 2014, 11:11 | závislost   alkohol   vztah klient terapeut   terapie   léčba