Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 Aug 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Text nad context: narrative, postmodernism and cybernetics

Currently, the systemic view in family therapy is being substituted by a postmodern narrative approach, while cybernetics tends to be considered an outdated perspective and its contribution to therapy overlooked.

| Wiley Online Library
PŘEKLAD

by Bertrando, Paolo | 1 Jul 2015, 11:20 | kybernetika   narativní přístup   kritická úvaha   teorie   historie  


O konceptu interpretace

Interpretace je častý termín a to nejen v literárních vědách. Je používaná hudebníky a právníky, herci a kněžími, překladateli a psychoanalytiky, počítačovými odborníky a diagnostiky, a před nějakým časem, když se na trhu začala objevovat soukromá letadla, objevily se i publikace o tom, jak interpretovat mraky. Samozřejmě není neobvyklé, že ...

by Glasersfeld, Ernst von | 8 Jun 2015, 16:18 | kybernetika   poznání   klasika   radikální konstruktivismus  


JAK konstruujeme význam?

Když se lidé ptají po smyslu života, musí jim být dána metafyzická odpověď. A zda bude odpověď vnímána jako přijatelná nebo ne, závisí na jejich myšlení. To nelze zkontrolovat v oblasti zkušeností, protože tato otázka výslovně vede za danou oblast.

by Glasersfeld, Ernst von | 8 Jun 2015, 16:16 | kybernetika   poznání   klasika   radikální konstruktivismus  


Fakta a Self z konstruktivistického pohledu

Po dobu 2500 let vykazoval Západní svět převažující tendenci k chápání poznání jako představy organismu o vnějším světě, jeho struktuře a jak funguje. Představa nemusí být úplně perfektní, ale v principu byla chápána jako perfektního schopná. V každém případě se předpokládalo, že její správnost záleží na stupni shody mezi ní ...

by Glasersfeld, Ernst von | 8 Jun 2015, 16:12 | kybernetika   poznání   klasika   radikální konstruktivismus  


Znaky, komunikace a jazyk

Na těchto stránkách se pokusím poukázat na některé koncepční a definiční úpravy, které se zdají být nezbytné, pokud chceme, abychom si ujasnili všechny vágnosti, nejasnosti a rozpory, které prostupují celou literaturou o zdraví, komunikaci a jazyka zvířat.

by Glasersfeld, Ernst von | 8 Jun 2015, 15:58 | kybernetika   jazyk   klasika   radikální konstruktivismus  


Učení jako konstruktivní aktivita

Obecné téma této kapitoly, které mi bylo zadáno, je „Výzkum ve výuce matematiky z epistemologického hlediska“. To nezní o nic více nebezpečně než mnoho jiných akademických témat. Ale nenechte se zmást prozaicky znějícím názvem. Zavádění epistemologických hledisek do diskuze o vzdělávání bylo vždy výbušným tématem. Když se o to pokusil ...

by Glasersfeld, Ernst von ; Štěpánová, Berta | 7 Jun 2015, 8:11 | kybernetika   poznání   klasika  


Pojmová stavba času

Dovolte mi na úvod říci, že prozatímní a spíše spekulativní nápady, které zde uvádím neslouží k tomu, aby zodpověděly otázku toho, co čas je v ontologickém smyslu. Jsem zaujat tím, jak přemýšlející mysl dokáže přijít na to, jak mít ...

by Glasersfeld, Ernst von | 15 Apr 2015, 10:23 | kybernetika   poznání   klasika   čas  


Co má společného etologie a kybernetika

Pod pojmem kybernetika si většina lidí představuje technickou vědu, počítače a automaty v továrnách. Je to však věda obecná, platná nejen pro stroje, ale i pro živé organismy. Proto se roboti (v původním smyslu slova podle Karla Čapka, nikoliv pevně naprogramované manipulátory v továrnách) mohou za určitých podmínek ...

by Pulda, Miloš | 10 Mar 2015, 16:08 | kybernetika  


Key Works in Radical Constructivism

Western philosophers have with few exceptions perpetuated the belief that true knowledge exists apart from the knower. Although they have been unable to show how it might enter the human head, they have staunchly condemned as ‘genetic fallacy’ any investigation of how the knower might generate it. The essays in ...

| Překlad 22. kapitoly
Překlad 1. kapitoly
Překlad 13. kapitoly
Překlad 6. kapitoly
Překlad 5. kapitoly
Překlad 3. kapitoly
Překlad 4. kapitoly
Překlad 16. kapitoly

by Glasersfeld, Ernst von | 14 Jan 2015, 8:20 | kybernetika   poznání   klasika