Průvodce pro terapeuty, kteří chtějí vést rozhovora s lidmi s mentální retardací

Těchto pár poznámek na první pohled říká, v čem je tedy terapie s těmito klienty jiná. Z hlediska konstruktivismu ovšem jiná není, protože konstrukt si vytváříme sami. Každý terapeut si vytváří vlastní příběh s klientem. Pokud povede terapii s člověkem s mentální retardací, musí přizpůsobit svůj tvůrčí proces. Přizpůsobení podmínek ...

by Brožová, Eva | 12 May 2014, 17:59 | mentální postižení  


Terapeutické přibližování k panu Drakovi

Při zahájení terapie jsem si tedy na otázku: V čem je systemická terapie s lidmi s mentálním postižením jiná, odpověděla, že v ničem. Je specifická člověkem , který tam sedí a povídá si se mnou. Každý člověk je specifický svým jazykem, který nějak používá, svým příběhem, který mi sděluje, svým ...

by Brožová, Eva | 24 Mar 2014, 16:52 | rozhovory   mentální postižení   přepis rozhovoru   kazuistika   naslouchání a mluvení   předpoklady   chráněné bydlení   stěžovatel   externalizace  


Author: Brožová, Eva