Závěrečná práce

Přišla jsem na sezení s tím, že vím, co se děje (potřebuji vyjasnit, co chce paní S. a co chce její asistentka od celé terapie). Absolvovala jsem totiž supervizi, na které jsem řešila jinou terapii. Podobnost byla v tom, že tam také byli dva klienti, tudíž pro mě nebylo snadné ...

by Benešová, Kateřina | 24 Jun 2014, 9:26 | mentální postižení   soukromá praxe   chráněné bydlení   soužití   kazuistika   přepis rozhovoru  


Průvodce pro terapeuty, kteří chtějí vést rozhovora s lidmi s mentální retardací

Těchto pár poznámek na první pohled říká, v čem je tedy terapie s těmito klienty jiná. Z hlediska konstruktivismu ovšem jiná není, protože konstrukt si vytváříme sami. Každý terapeut si vytváří vlastní příběh s klientem. Pokud povede terapii s člověkem s mentální retardací, musí přizpůsobit svůj tvůrčí proces. Přizpůsobení podmínek ...

by Brožová, Eva | 12 May 2014, 17:59 | mentální postižení  


Závěrečná obhajovací práce psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“

Zaměřila jsem se v něm na zahrnutí osob do alternativního příběhu pomocí hypotetických událostí. Objeví se tam ukázky „Představ si, že...“ otázek , o kterých jsem se již zmiňovala. Budu se Petra ptát na jeho případné setkání s paní doktorkou a jak se Petr vypořádá s tím, když by paní ...

by Meisnerová, Petra | 1 May 2014, 8:24 | zvracení   kazuistika   mentální postižení   narativní přístup   externalizace   psychosomatika  


Terapeutické přibližování k panu Drakovi

Při zahájení terapie jsem si tedy na otázku: V čem je systemická terapie s lidmi s mentálním postižením jiná, odpověděla, že v ničem. Je specifická člověkem , který tam sedí a povídá si se mnou. Každý člověk je specifický svým jazykem, který nějak používá, svým příběhem, který mi sděluje, svým ...

by Brožová, Eva | 24 Mar 2014, 16:52 | rozhovory   mentální postižení   přepis rozhovoru   kazuistika   naslouchání a mluvení   předpoklady   chráněné bydlení   stěžovatel   externalizace