Příběh setkání: narativní výzkum

Vzhledem k tomu, že můj zájem i zkušenost se poutá k narativnímu typu výzkumu, pokusím se i svou následující reflexi vztahu mezi respondentem a výzkumníkem pojmout formou vyprávění. Vyprávění o konkrétním výzkumu, o konkrétním příběhu sdílení zkušeností s druhými lidmi.

by Chvístková, Lucie | 5 May 2014, 9:08 | narativní přístup   výzkum  


Stačí nevidět černě...

Uvědomoval si čím dál tím více, jak svým chováním od sebe „odpuzuje své okolí“. Před nedávnou dobou navíc v hádce „ztratil nejlepšího a zároveň jediného kamaráda“ a švagra. Dle jeho slov „má problémy se sebeovládáním“. Touha (a naděje) po odpovědích ho přiměla hledat odbornou pomoc.

by Pajer, Lucie | 1 May 2014, 16:37 | kazuistika   SF   soukromá praxe   vztek   grafy   reflektování   připojení