The Fox and the Hedgahog

After 45 years of doing therapy, I know one thing for sure, and that’s that I don’t know much for sure.

| Psychotherapy Networker

by Doherty, William | 24 Sep 2021, 19:33 | reflektování  


The therapist’s experiencing in family therapy practice

The question posed in this article is how the therapist should deal with strong emotions she might experience in the session. This question is especially important if it concerns emotions that –at least on the surface- cannot be considered to contribute to a therapeutic alliance. We offer some eflections as ...

by Robert Peter | 5 Feb 2018, 13:53 | reflektování  


The Therapist's Inner Conversation in Family Therapy Practice: Some Ideas About the Self of the Therapist, Therapeutic Impasse, and the Process of Reflection

In this article, a distinction is made between the outer therapeutic conversation and the therapist's inner conversation. The therapeutic conversation is a circle of meaning in which both the therapist and the clients play a part. The therapist's inner conversation is described as a negotiation between the self of the ...

| částečný překlad

by Rober Peter | 4 May 2016, 11:51 | kritika   reflektování   self  


Kudy na doktorát

Svůj terapeutický styl se snažím stavět na biologických východiscích systemického myšlení a na postulátech radikálního konstruktivismu. Snažím se rozumět a do praxe uvádět myšlenky H. Maturany a být si při své práci s klienty plně vědomá toho, že každá živá bytost je „autopoietickým systémem determinovaným svou strukturou, operacionálně uzavřeným a ...

by Neuwirthová, Barbora | 7 Feb 2016, 14:45 | kazuistika   reflektování  


Prejudiced about prejudice

It has always been a habit, he says, "to do something and reflect". That is as much the case now as it was way back in the early 1970's, during the nascent days of the Milan school of family therapy. Cecchin's co-revolutionaries at the time were Boscolo, Prata and Selvini ...

| New Therapist Magazine
PŘEKLAD

by Cecchin, Gianfranco ; Soderlund, John | 1 Jul 2015, 11:09 | reflektování   znevažování   předpoklady   předsudky   interview  


Shake Up

Therapeutic impasses are seduced processes that occur within a therapeutic session between clients and the therapist. When an impasse develops, all members of the therapeutic system become stuck and only minimal progress is made by the clients; often therapy ends prematurely. The purpose of this book is to assist both ...

by Ellenwood, Audrey E. ; Brok, Lars | 7 Jan 2015, 12:49 | psychoterapie   návody   reflektování   role   studie  


Subject: reflektování

Proměny jimiž terapeut neustále při práci prochází, jsou nevyčerpatelným proudem z něhož lze záměrně čerpat. Reflektování znamená využití schopnosti lidské mysli obrátit pozornost k sobě samé a k tomu jak zachází s těmi změnami. Introspekce už dávno využívala této schopnosti..


Závěrečná kasuistická práce

Další těžkostí, se kterou jsme se potýkaly (a myslím, že stále trochu potýkáme), bylo to, že v řeči Dany zaznívaly pochybnosti o ní samé, často zpochybnila, znevážila to, co právě řekla, opravovala se a přidávala hned další možný pohled apod. Připadalo mi, že je pro Danu vůbec těžké vyjádřit se ...

by Pomajzlová, Jana | 12 May 2014, 18:24 | soukromá praxe   domácí úkoly   reflektování   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   kazuistika  


Systemické reflektování

Mají-li zůstat systemické přístupy koherentní filosofii k níž se vztahují, pak musí jako metodu své práce označit to jediné, co v důsledku přijetí uvedených filosofií může terapeut dělat, totiž zacházet sám se sebou a tím podněcovat (perturbovat Maturana) (dnes lépe „nabízet příležitost“) své okolí. Metodou systemické psychoterapie rozumíme způsoby jimiž psychoterapeut v průběhu ...

by Úlehla, Ivan | 7 May 2014, 8:56 | reflektování  


Písemná práce - komentovaná kasuistika

„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, ...

by Závěrková, Markéta | 4 May 2014, 8:15 | kazuistika   výchovný ústav pro děti a mládež   trestná činnost   reflektování   formulování zakázky   strach   reflektující tým   medikace   reflektování   výjimky