Metafory

Metafory díky své zástupné funkci a své mocné schopnosti odstranit zábrany pomáhají otevírat témata, kterých by se jinak bylo těžké dotknout. Mluví o jiném tématu bez toho, aniž by se přímo zmínilo dotyčné téma. Někteří autoři, jako například Haley, dokonce berou v úvahu, že symptom může být metaforou, kterému je ...

by Granja, Dorys Ortiz ; Blažková, Barbora ; Gili, Kateřina | 25 Jul 2019, 13:14


Metafory

Metaforický jazyk je užitečný způsob, jak nashromáždit informace, které jsou jinak náročné získat od skupin, které se projevují obzvláště strnule a uzavřeně. V některých případech, hovořit pomocí metafor podněcuje změnu vyvolanou dramatickým uvědoměním. Takže metaforický jazyk, mimo to, že zapojuje všechny do procesu, uvozuje změnu v síti rodinných interakcí, a tím dovoluje ...

by Granja, Dorys Ortiz ; Gili, Kateřina ; Blažková, Barbora | 25 Dec 2017, 10:46 | metafory