Závěrečná písemná práce

Můj terapeutický směr je hodně ovlivněn narativním přístupem. Systemické terapie mám ráda pro svobodu, kterou poskytují jak terapeutovi, tak klientovi. Klient je tvůrce svého života. To, že neexistuje jen jedna správná varianta pro život a jedním z úkolů terapeuta je otevírat pole možností, mi přijde jako velmi užitečná životní filozofie.

by Gili, Kateřina | 4 Jan 2022, 17:41


Metafory

Metafory díky své zástupné funkci a své mocné schopnosti odstranit zábrany pomáhají otevírat témata, kterých by se jinak bylo těžké dotknout. Mluví o jiném tématu bez toho, aniž by se přímo zmínilo dotyčné téma. Někteří autoři, jako například Haley, dokonce berou v úvahu, že symptom může být metaforou, kterému je ...

by Granja, Dorys Ortiz ; Blažková, Barbora ; Gili, Kateřina | 25 Jul 2019, 13:14


Metafory

Metaforický jazyk je užitečný způsob, jak nashromáždit informace, které jsou jinak náročné získat od skupin, které se projevují obzvláště strnule a uzavřeně. V některých případech, hovořit pomocí metafor podněcuje změnu vyvolanou dramatickým uvědoměním. Takže metaforický jazyk, mimo to, že zapojuje všechny do procesu, uvozuje změnu v síti rodinných interakcí, a tím dovoluje ...

by Granja, Dorys Ortiz ; Gili, Kateřina ; Blažková, Barbora | 25 Dec 2017, 10:46 | metafory  


Author: Gili, Kateřina