Metafory

Metaforický jazyk je užitečný způsob, jak nashromáždit informace, které jsou jinak náročné získat od skupin, které se projevují obzvláště strnule a uzavřeně. V některých případech, hovořit pomocí metafor podněcuje změnu vyvolanou dramatickým uvědoměním. Takže metaforický jazyk, mimo to, že zapojuje všechny do procesu, uvozuje změnu v síti rodinných interakcí, a tím dovoluje ...

by Granja, Dorys Ortiz ; Gili, Kateřina ; Blažková, Barbora | 25 Dec 2017, 10:46 | metafory  


The Use of Metaphors in Psychotherapy

Metaphors are used in everyday language and play a role in the therapeutic domain. "This paper: 1) Examines the linguistic structure of metaphors for its therapeutic relevance. 2) Introduces the concept and use of metaphoric kernel statements. 3) Describes strategic and tactical applications of metaphor in guided metaphoric: imagery work, ...

| The Use of Metaphors in Psychotherapy
PŘEKLAD

by Witztum, Eliezer ; Hart, Onno van der ; Friedmann, Barbara | 2 Jul 2015, 11:36 | metafory  


Subject: metafory


Kazuistika č. 3

Chlapec při rozhovoru tvrdí, že za vše může on, že ví, že vše vyvolává jen on, máma se mu ,,obětovala“ a on to pořád nezvládá. (matku často hladí po vlasech, či po ramenou) Zároveň se ale často přerušuje matčin monolog a vysvětluje jí, že by mu stačilo, kdyby ho jen ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 7:42 | zkušený klient   metafory   agrese   přepis rozhovoru   kazuistiky  


Využití metafor v psychoterapii

Článek popisuje strategické a taktické používání metafory při řízené práci s metaforou: práce s představou, vyprávění příběhů a používání metaforických úkolů. Ukazuje účinnost metafor při léčbě traumat a při práci s tématy vyvolávajícími úzkost.

by Witztum, Eliezer ; Kulhánková, Irena ; Hart, Onno van der ; Friedmann, Barbara | 16 Sep 2014, 10:00 | metafory  


Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:47 | přepis rozhovoru   terapeutické postupy   kazuistika   narativní přístup   metafory  


Proces terapie v metamorfoře o interakci receptorových polí

Autoři používají pro zobrazení procesu terapie metafory buněčných receptorů. Užívají pojmu receptorový aparát pro popis komplikovaného mnohočetně uspořádaného povrchu individua. Navazování vztahu v dyádě popisují jako vyhledávání potřebného tvaru jiného receptorového pole v prostředí, jeho nalezení a proces obohacování vlastní vnitřní struktury. Interakci systémů vidí jako cyklické střídání produkce a ...

by Chvála, Vladimír ; Trapková, Ludmila | 5 May 2014, 8:50 | metafory  


O vlivu systemiky na mou práci

V tomto období jsme během konzultací často požívali metaforu o člověku jako králi ve svém království. Zabývali jsme se zákony, které král pro své království ustanovil – sítí předpokladů, ze které vychází Kateřina při konstruování svého světa. Přestali jsme se zabývat jednotlivými situacemi a začali jsme pracovat s různými systémy ...

by Špinarová, Tereza | 3 May 2014, 13:46 | kazuistika   bulimie   metafory   soukromá praxe  


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování  


Zázrak terapie

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s ...

by Pavlíčková, Magdalena | 1 May 2014, 17:02 | přepis rozhovoru   kazuistika   sociálně psychologické centrum   metafory   škálování   sebedůvěra   vina   partnerské vztahy   rámování